Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)

May 4, 2015, Press Release 1
At the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada):
1. Canadian Catholic – Orthodox Bishops’ Dialogue
2. Meeting of the Canadian Conference of Orthodox Bishops
3. Annual Easter Meeting/Luncheon for all Oriental and Eastern Orthodox Clergymen
1. The annual dialogue between the Roman Catholic and Orthodox bishops lasted two days. Metropolitan Sotirios chaired the sessions on the first day and Bishop Greco of the Roman Catholic Church chaired the session on the second day. The main issue this dialogue dealt with was the plight of Christians in the Middle East, North Africa and in Muslim countries in general.
2. The annual meeting of the Canadian Conference of Orthodox Bishops (CCOB) took place. The meeting was chaired by Metropolitan Sotirios; 11 bishops participated. Various issues were discussed. The letters patent and by-laws of the CCOB were approved. The relevant committees were appointed and answers to all the questions were given. The Consuls General of all Orthodox countries were once again invited to the luncheon that took place. Usually, eight Consuls General participate, but this year only two Consuls General participated, representing Greece and Bulgaria. The other Consuls General could not participate because there was an event of the European Union in Ottawa and they were invited there.
3. Every year, Metropolitan Sotirios invites all Orthodox priests and hierarchs of all nationalities serving in Toronto and surrounding areas, as well as all Oriental Orthodox Clergy, to an annual Easter Meeting/Luncheon. This event takes place at our Holy Metropolis. The event begins with a condensed Matins Service that our Church performs according to Orthodox rubrics. The event continues with a presentation and discussion session. This year, the presenter was the Armenian priest Fr. Zareh Zargarian who spoke on the topic: The Canonization of the Armenian Genocide Martyrs of 1915. Other topics discussed were:
a) Sex Education in Ontario Schools.
b) Euthanasia.
c) The situation of Christians in the Middle East and Muslim lands.
d) The cooperation of Christian students in Canadian Universities.
All participants took part in a luncheon that was hosted by our Holy Metropolis.
The dialogue between the Roman Catholic and Orthodox bishops, the meeting of the Canadian Conference of Orthodox Bishops and the meeting of the Oriental and Eastern Orthodox Clergymen were all conducted with great order and were very successful. Our Holy Metropolis makes every effort to promote good cooperation between all Christians, with the aim of course being the unity of all Christians, without of course sacrificing the truth of Christ.
May 4, 2015, Press Release 2
Στην Ι. Μ. Τορόντο:
1. Διάλογος Ορθοδόξων – Ρωμαιοκαθολικών Αρχιερέων.
2. Σύναξη Ορθοδόξων Αρχιερέων.
3. Σύναξη Ορθοδόξων –Προχαλκηδονίων Κληρικών.
1. Ο ετήσιος διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών Αρχιερέων έγινε για δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα προήδρευσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Την δεύτερη ημέρα προήδρευσε ο Επίσκοπος Greco της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το κύριο θέμα που απησχόλησε τον διάλογο αυτό, ήταν η δεινή θέση των χριστιανών στην Μέση Ανατολή, την Βόρειο Αφρική και γενικά στις μουσουλμανικές χώρες.
2. Έγινε η ετήσια σύναξη των Ορθοδόξων Αρχιερέων Καναδά. Προσήλθαν 11 Αρχιερείς. Προήδρευσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Συνεζητήθησαν διάφορα θέματα. Εγκρίθηκε τελικά το καταστατικό της σύναξης αυτής. Διορίσθηκαν επιτροπές. Εδόθησαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Στο γεύμα προσεκλήθησαν οι Γενικοί Πρόξενοι των Ορθοδόξων χωρών, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Συνήθως προσέρχονται οκτώ Γενικοί Πρόξενοι. Εφέτος προσήλθον μόνο δύο, οι Γενικοί Πρόξενοι Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι υπόλοιποι δεν προσήλθαν γιατί υπήρχε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Οττάβα και ήσαν εκεί προσκεκλημένοι.
3. Κάθε χρόνο ο Μητροπολίτης Σωτήριος καλεί σε σύναξη τους Ορθοδόξους Ιερείς και Αρχιερείς όλων των εθνικοτήτων της περιοχής Τορόντο, καθώς και όλους τους Προχαλκηδονίους Κληρικούς. Η σύναξη γίνεται στην Ιερά μας Μητρόπολη. Αρχίζει με μικρό Όρθρο, τον οποίο τελεί η Εκκλησία μας κατά το Ορθόδοξο τυπικό. Συνεχίζει με παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων. Εφέτος ομιλητής ήταν ο Αρμένιος ιερεύς π. Zareh Zargarian με θέμαThe Canonization of the Armenian Genocide Martyrs of 1915. Άλλα θέματα ήσαν:
α) Διδασκαλία του σεξ στα σχολεία του Οντάριο.
β) Περί ευθανασίας.
γ) Η κατάσταση των χριστιανών στην Μέση Ανατολή και μουσουλμανικές χώρες.
δ) Συνεργασία χριστιανών φοιτητών στα Πανεπιστήμια του Καναδά.
Παρεκάθησαν όλοι σε γεύμα το οποίο παρέθεσε η Ιερά μας Μητρόπολη.
Και ο διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών Αρχιερέων και η σύναξη Ορθοδόξων Αρχιερέων και η σύναξη Ορθοδόξων και Προχαλκηδονίων Κληρικών έγιναν με πολλή τάξη και πολλή επιτυχία. Η Ιερά μας Μητρόπολη καταβάλλει κάθε προσπάθεια για καλή συνεργασία μεταξύ όλων των χριστιανών, με στόχο βέβαια την ένωση όλων των χριστιανών, χωρίς να θυσιάζεται η αλήθεια του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου