Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Δυνατότητα θεραπείας σε παιδί που πάσχει από διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος από το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Neopalimaya Kupina» /-/-/-/-/ Возможность лечения фондом «Неопалимая Купина» ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата‏

Μόσχα, 30 Απριλίου 2015
Αγαπητοί φίλοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι υφίσταται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης, θεραπείας, ακόμη και χειρουργικής επέμβασης, εάν απαιτείται, σε παιδί που πάσχει από διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος.  Η δυνατότητα προέρχεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Neopalimaya Kupina» (kupina.ru). Απευθυνόμαστε σε ομογενειακά σωματεία, σε περίπτωση που χρήζει τέτοιας θεραπείας, παιδί της ελληνικής ομογένειας, θερμή παράκληση να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) τηλ: .+7495-7084809/10, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις hcc@mail.ruinfo@hecucenter.ru   , καθώς και απευθείας με τη διευθύντρια του Ιδρύματος «Neopalimaya Kupina» κα Ιρίνα Φεοφίλοβα-Τσουβίκινα , τηλ.: +7(495)223-12-54,feofilova.chuvikina@gmail.com
Москва, 30 апреля 2015г.
Дорогие друзья,
Греческий Культурный центр является давним партнером и другом Благотворительного фонда социальной поддержки и помощи населению «Неопалимая Купина», который занимается поддержкой детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, осуществляя сбор средств на их лечение, реабилитацию, проведение операций.
Если среди наших соотечественников, проживающих в России, есть ребенок с таким заболеванием, которому необходимо дорогостоящее лечение или операция, просьба обращаться в аппарат Греческого Культурного центра по тел.+7495-7084809/10, а также по почте hcc@mail.ru,info@hecucenter.ru   или напрямую к Исполнительному директору Фонда «Неопалимая Купина» Ирине Феофиловой-Чувикиной по телефону +7(495)223-12-54feofilova.chuvikina@gmail.com
О деятельности Фонда можно узнать на сайте: kupina.ru.
Hellenic Cultural Center in Moscow / Сообщение от Теодоры Янници / Греческий культурный центр / Δυνατότητα θεραπείας σε παιδί που πάσχει από διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος από το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Neopalimaya Kupina» /-/-/-/-/ Возможность лечения фондом «Неопалимая Купина» ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата‏.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου