Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

INTERNATIONAL YOUTH THEATRE, MUSIC AND ATHLETIC MEETING

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF CULTURE,
EDUCATION & RELIGION                                                      
REGIONAL DIRECTORATE OF
PRIMARY & SECONDARY EDUCATION
OF CENTRAL MACEDONIA
---------
DIRECTORATE OF HIGH SCHOOL
EDUCATION OF PIERIA
INNOVATIVE ACTIONS DEPARTMENT
THEMA:   “ INTERNATIONAL YOUTH THEATRE, MUSIC AND ATHLETIC MEETING”
  1. Number of Approval: 51105/Δ2/27-03-2015of the Hellenic Ministry of Culture, Education and Religious Affairs.
  2. Number of Approval: 4744/100.5/ΑΣ1120/12-02-2015 of the Hellenic National Commission for UNESCO
At the foothills of the famous Mount Olympus, the home of the ancient gods, and in the Ancient Theatre of Dion, the Directorate of High School Education in Pieria and its Cultural Actions Department organize every year the International Youth Meeting of Ancient Drama, Music and Athletics which is set under the auspices of the Greek Ministry of Culture, Education and Religious Affairs, (Ref. Number of Approval: 42729/Γ7/29-03-2013, MINEDU) and of the Greek National Commission for UNESCO (Ref. Number of Approval: 4744/100.5/ΑΣ1120/12-02-2015), titled :
                       Theatre, Music and Athletic Games: " ΟλύμπιαενΔίω(Olympia in Dion)
The Games last for nine (9) days and take place from Friday the 18th September to Monday the 28th September. Weekends are not included, and specifically the 19th, 20th, 26th, 27th September. Each day is dedicated to each of the nine Pierian Muses who according to Greek Mythology were the patron goddesses of Knowledge, Literature, Arts and Sciences.They were: Calliope, Euterpe, Clio, Erato, Melpomene, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia, Urania.
The event is a revival of the ancient games which were held on the same place, the sacred city of the Macedonians, under the same title; “Olympia in Dion”.
In the Ancient Theatre of Dion the great tragic poet Euripides wrote and presented five of his plays and his last masterpiece “Bacchae”. According to ancient writers, Euripides died and was buried in Pieria. On his tombstone Athenians engraved the following epigram:
ΧαίρεμελαμπετάλοιςΕυριπίδηενγυάλοισιΠιερίαςτοναείνυκτόςέχωνθάλαμονωςανλάτριςπιερίδωνναίηςαγχόθιΠιερίδων".
«Χαίρε Ευριπίδη που έχεις το θάλαμο της αιώνιας νύχτας (Τάφο) στα μελανόχρωμα ακρογυάλια της Πιερίας…Εσύ που λάτρεψες τις Πιερίδες (Μούσες) κατοικείς κοντά τους.
Download this file (ATH-APPLICATION FORM.doc)ATH-APPLICATION FORM.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - APPLICATION FORM OF ATHLETICS]3083 Kb
Download this file (MU-APPLICATION FORM.doc)MU-APPLICATION FORM.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - APPLICATION FORM OF THE CONCERT]80 Kb
Download this file (TH_APPLICATION FORM.doc)TH_APPLICATION FORM.doc[ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - APPLICATION FORM OF THE THEATRICAL PERFORMANCE]
279 Kb
DIRECTORATE OF HIGH SCHOOL
EDUCATION OF PIERIA
INNOVATIVE ACTIONS DEPARTMENT
Address:
8, P. Tsaldari Str.                      
Postal Code-City:
60100, Κaterini
Information:
Miranta Pappas
Telphone Number:
23510-46965
Fax:
23510- 49910
Website:
E-mail:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου