Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

VSP στο δρόμο της Ελπίδος / VSP at Elpidos street

Αγαπητοί φίλοι του Victoria Square Project,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διήμερη δράση “VSP στο δρόμο της Ελπίδος” για να γιορτάσουμε τον ένα χρόνο δραστηριοποίησης του project και να μας βοηθήσετε στο σχηματισμό της μελλοντικής του πορείας. 

Έως τώρα στο VSP θα βρείτε χορό, μουσική, τέχνες και κοινωτική συναναστροφή. Πρόσφατα δημιουργήσαμε μια ομάδα εθελοντών και συμβούλων που εργάζονται πάνω στο πλάνο μακροβιώτητάς του.
Στο πλαίσια αυτό οργανώνουμε το “VSP στο δρόμο της Ελπίδος” για δύο μέρες αφιερωμένες στις τέχνες και την κοινότητα. Είναι μια ευκαιρία για σας να έρθετε και να μοιραστείτε τις ιδέες και τις απόψεις σας με άλλους.
Οι ιδέες σας, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός σας είναι απαραίτητα για να κτίσουμε ένα συναρπαστικό και βιώσιμο μέλλον για το VSP. Έχουμε πολύ πάθος και επιθυμία για την εξέλιξη του χώρου και θα θέλαμε να μας πείτε τι εσείς θα θέλατε να συμβεί. 


//English:

Dear Victoria Square Project friends, 

We are inviting you to join us with our Open Days during June to celebrate with us all the amazing things that have been happening with the project the last 1 year and help us shape its future.

Many of you may now know that currently the space is open for dance, music, arts and community activities. We have recently formed a team of volunteers consultants to work on a plan to inform the long term future of the project.

As part of this work we are holding two Open Day events with a particular focus on the community and the arts. This is an opportunity for you to come and give your views and share your ideas with others. 

We will need ideas, energy and enthusiasm if we are to create an exciting and sustainable future for this wonderful project. We know that there is a lot of passion and desire to see the space further flourish and we would like you to tell us more about what you would like to see happen.

2 ημερομηνίες · 7 Ιουνίου - 13 Ιουνίου
Victoria Square Project
Ελπίδος 13, 10434 Αθήνα

https://www.facebook.com/events/1030633207090724/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου