Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Giuseppe Verdi: Macbeth


Macbeth, generale dell'esercito del re Duncano - Luca Salsi
Banco, generale dell'esercito del re Duncano -
Lady Macbeth, moglie di Macbeth - Vittoria YEO
Dama di Lady Macbeth -
Macduff, nobile scozzese, signore di Fiff - Francesco Meli
Malcolm, figlio di Duncano -
Medico -
Un domestico di Macbeth -
Sicario -
Araldo -

Direttore d'Orchestra - Riccardo Muti

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino
Maestro del Coro - Lorenzo Fratini

Mercoledì 11 Luglio 2018, ore 20
Venerdì 13 Luglio 2018, ore 20

In occasione del 50° anniversario del debutto a Firenze di Riccardo Muti

Teatro del Maggio
Piazzale Vittorio Gui, 50144 Φλωρεντία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου