Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Σύγχρονα έργα για σόλο πιάνο ή πιάνο 4 χέρια, διάρκειας από 3 έως 5 λεπτών.


Συμμετοχές: Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συνθέτες κάθε ηλικίας και εθνικότητας. Για την επιλογή των έργων δεν λαμβάνονται υπόψη εξωμουσικοί παράγοντες. Δεκτά γίνονται ανέκδοτα έργα και έργα που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων έργων που έχουν παρουσιαστεί ξανά ή έχουν κερδίσει άλλους διαγωνισμούς.

Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής είναι €40,00 ανά έργο, πληρωτέο στον τραπεζικό λογαριασμό: EUROBANK GREECE, (DIMITRIS ANOUSIS) ΙΒΑΝ: GR340260328000095010121008
(Στην αιτιολογία, αναφέρετε ονοματεπώνυμο
και λόγο κατάθεσης).

Υποβολές: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν
έως ΠΕΜ 31/3/2016 στο info@an-art.com :
- Ένα ανώνυμο PDF ενός έργου τους για πιάνο ή πιάνο 4 χέρια, διάρκειας από 3 έως 5 λεπτών.
- Ένα χωριστό αρχείο (PDF, RAR, ZIP κ.τ.λ.) με την απόδειξη πληρωμής, τα στοιχεία του συνθέτη (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, τηλ., e-mail, κ.λ.π.), βιογραφικό σημείωμα και 1 φωτογραφία του (καλής ανάλυσης).

Επιτροπή - επιλογή: Η επιτροπή θα αποτελείται από έγκριτους πιανίστες και συνθέτες. Θα συνέλθει τον Απρίλιο του 2016 και θα επιλέξει δια ψηφοφορίας έως 4 έργα με βάση την μουσική τους ποιότητα και όχι τον βαθμό δυσκολίας ή άλλα εξωγενή κριτήρια. Η απόφαση της επιτροπής είναι τελική.

Βραβείο - ηχογράφηση: Οι νικητές θα λάβουν:
- Ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση του έργου τους από τους πιανίστες Θεώνη Παπαδημητρακοπούλου ή Δημήτρη Ανούση (ή και τους 2 μαζί, αν πρόκειται για έργο για πιάνο 4 χέρια).
- Οι εγγραφές θα παρουσιαστούν στα:AN ART ARTISTRY: YOUTUBE channel, sites, social media pages, newsletters κ.τ.λ.
- Οι νικητές θα πρέπει να υποβάλουν ένα κείμενο σχετικά με το έργο τους μέχρι τέλη Απριλίου 2016.

Δείτε περί του προηγούμενου
Διαγωνισμού Σύνθεσης "Το σύγχρονο πιάνο" (2015):
http://www.an-art.com/index.php?option=com_content&view=article&id=359

SITE:
http://www.an-art.com/index.php?option=com_content&view=article&id=432

POSTER:
http://www.an-art.com/images/DOCUMENTS/2015/MPC2016/pianocomp2016_poster_gr_rd.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ:
http://www.an-art.com/images/DOCUMENTS/2015/MPC2016/pianocomp2016_flyersite_gr.pdf

ART ARTISTRY - Χώρος Τεχνών & Πολιτισμού
Μονής Αστερίου Τσαγκάρη 4, Αθήνα (Πλάκα) 10558
Site: www.an-art.com / E-mail: info@an-art.com
Τηλ.: 210 3220082 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, 14:00-17:00)

https://www.facebook.com/events/393046844237720/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου