Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

России-Греции-Кипр - конференциях – круглых столах

Участие в научных конференциях – круглых столах:
6а/ Участие директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ в Форуме гражданских обществ России-Греции и выступление с сообщением на тему «Общие страницы в истории двух близких по духу единоверных народов, россиян и греков» (прилагается). Организатор: Общество Дружбы России-Греции-Кипр – АКДС «ФИЛИЯ» под эгидой МИД России, 5 октября 2016 г.
6б/ Участие директора Греческого Культурного Центра – ГКЦ в международной научной конференции «Русско-греческие связи», в Секции «История дипломатических связей между Россией и греческим миром на протяжении веков» с докладом на тему «Россия-Греция-Общие страницы истории» (прилагается). Организатор: МГИМО МИД России, 18 октября 2016 г.
С Уважением,
директор Греческого Культурного Центра
Теодора Янници
6/  Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια-στρογγυλές τράπεζες, Φόρουμ:
6α/ Συμμετοχή της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π.  Δώρας Γιαννίτση στο Διεθνές  Φόρουμ «Πολιτικές κοινωνίες της Ρωσίας και της Ελλάδας» με ανακοίνωση με τίτλο «Κοινές σελίδες στην ιστορία των δύο ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων» (επισυνάπτεται). Οργανωτής: Σύλλογος Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου «ΦΙΛΙΑ» υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ Ρωσικής Ομοσπονδίας, 5 Οκτωβρίου 2016.

6β/ Συμμετοχή της διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π.  Δώρας Γιαννιτση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνο-Ρωσικές Σχέσεις» (συνεδρία με θεματική «Ιστορία των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ελληνικού κόσμου ανά τους αιώνες») με ανακοίνωση με τίτλο «Ρωσία-Ελλάδα: Κοινές σελίδες ιστορίας» (επισυνάπτεται). Οργανωτής: Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων Μόσχας, υπό την  αιγίδα του ΥΠΕΞ της Ρωβσίας, 18 Οκτωβρίου 2016.
Με εκτίμηση, Δρ Δώρα Γιαννίτση, δ/ντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου