Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

«Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδας. - Νεοέλληνες Διαφωτιστές-Στοχαστές του Γένους»

Στα πλαίσια κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, «Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδας. - Νεοέλληνες Διαφωτιστές-Στοχαστές του Γένους» που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του  φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ» πραγματοποιήθηκε η έβδομη διάλεξη του κύκλου με θέμα:«Άγιος Πόρφυριος Καυσοκαλυβίτης την οποία παρέδωσε ο διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,   Αθανάσιος Ζωιτάκης.
στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του  φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ».
Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου 
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/
Για περισσότερες πληροφορίες δύνασθε να απευθύνεσθε στη γραμματεία του Κ.Ε.Π. στα τηλέφωνα 7084809/10.
В рамках нового цикла лекций по Истории Древней Греции, который читает Доцент кафедры Истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Андрей Юрьевич Можайский, в понедельник 15 ноября 2016 г., в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялась вторя лекция цикла на тему:
"Греция в Раннем Железном Веке: второе рождение цивилизации"

     Цикл лекций записывается на видео и выкладывается на сайте ГКЦ, в рубрике «Видеоархив» http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/
Ниже прилагается подробное описание курса:
Прилагаются фотографии и материалы с мероприятия

С уважением,
Теодора Янници
директор Греческого Культурного Центра

ЦИКЛ  ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Программа лекций-презентаций по Истории Древней Греции 2016-2017 гг.
Автор: Андрей Юрьевич Можайский, к.и.н., доцент кафедры Истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ
 1. Загадки Микенской цивилизации
 2. Греция в Раннем Железном Веке: второе рождение цивилизации
 3. Феномен греческого полиса
 4. Великая греческая колонизация
 5. Афины в VII-VI вв. до н.э.: от реформ Солона через тиранию к демократии
 6. Столкновение цивилизаций: Греко-персидские войны
 7. Пелопоннесская война – первая война современного типа
 8. Материальная культура Греции архаического и классического периодов
 9. Александр Македонский и эллинистическая Греция.    
 10. В понедельник 14 ноября 2016, в Библиотеке истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» в рамках нового цикла лекций на тему "История греческой церкви. - Греческие просветители. Великие мыслители своего народа", состояласьседьмая лекция цикла «Преподобный старец Порфирий Кавсокаливит», проведенная Кандидатом исторических наук, Преподавателем Кафедры истории Церкви на Историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Афанасием Георгиевичем Зоитакисом.
 11.           
  Цикл лекций записывается на видео и выкладывается на сайте ГКЦ, в рубрике «Видеоархив» http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/
  Фото с мероприятия прилагаются.
  За дополнительной информацией заинтересованных просим обращаться в Греческий культурный центр по тел. 7084809/10, а также следить за обновлением информации на нашем сайтеwww.hecucenter.ru
 12. Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, για την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, οι οποίες φιλοξενούται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιδρύματος Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού, τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου  2016 πραγματοποιήθηκε από το διδάκτορα ιστορικών επιστημών, καθηγητή στην Έδρα Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και του Μεσαίωνα στο Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Αντρέι Μοζάισκιι η δεύτερη διάλεξη του κύκλου με θέμα: "Η Ελλάδα κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου: η δεύτερη γέννηση του πολιτισμού ".
  Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο  «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου 
  http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/
  Για περισσότερες πληροφορίες δύνασθε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Κ.Ε.Π. στα τηλέφωνα (495) 7084809/10.
  Με εκτίμηση
  Θεοδώρα Γιαννίτση,
  διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού


  Ακολουθεί περιγραφή ολόκληρου του κύκλου διαλέξεων:

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
  Πρόγραμμα κύκλου διαλέξεων για την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας,
  περίοδος 2016-2017.
  Από το διδάκτορα ιστορικών επιστημών, καθηγητή στην Έδρα Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και του Μεσαίωνα στο Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Αντρέι Μοζάισκιι:
  Τα αινίγματα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.
  1. Η Ελλάδα κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου: η δεύτερη γέννηση του πολιτισμού.
  2. Το φαινόμενο της ελληνικής πόλης-κράτους.
  3. Ο μεγάλος Ελληνικός Εποικισμός.
  4. Η Αθήνα την περίοδο VII-VI αι. π.Χ.: από τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, μέσω της τυραννίας, οδεύοντας ορις τη δημοκρατία.
  5. Σύγκρουση πολιτισμών: Ελληνο-Περσικοί (Μηδικοί) Πόλεμοι.
  6. Πελοποννησιακός Πόλεμος – ο πρώτος πόλεμος σύγχρονης μορφής.
  7. Υλικός πολιτισμός της Ελλάδας της αρχαϊκής και της κλασσικής περιόδου.
  8. Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Ελλάδα της ελληνιστικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου