Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Η νεολαία που καινοτομεί: Οι τεχνητές νοημοσύνες και εμείς

ΚΥΚΛΟΣ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ:
ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
(Συντονισμός της βραδιάς από τον Mikeius, Έλληνα Youtuber)

07.06.2018, 18.30΄│ Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Για την 10η βραδιά του κύκλου «Η νεολαία που καινοτομεί», 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τις καινοτομίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να διερευνήσουμε τη θέση της δίπλα στον Άνθρωπο και τις αλληλεπιδράσεις που μπορούμε να συνάψουμε μαζί τους. 

Για αυτόν τον σκοπό, ταλαντούχες γαλλικές και ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τα ρομπότ τους, τα chatbots, τα τεχνητά όντα και άλλες έξυπνες μηχανές.

Πώς θα είναι η ζωή του αύριο με τις Τεχνητές Νοημοσύνες;

Για να εξερευνήσουμε αυτόν τον νέο κόσμο, θα παρουσιάσουμε 5 νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει διαφορετικές μορφές Τεχνητής Νοημοσύνης που μεταβάλουν τη σχέση μας με τον κόσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.30’ / Demo ρομποτικής από την ομάδα GRID του WRO HELLAS
19.00’ / Startups Pitchs 
21.00’ / κοκτέιλ και μουσική !

Είσοδος ελεύθερη – ταυτόχρονη μετάφραση
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης 
------------------------------------------------------------------------------------------
CYCLE JEUNESSE INNOVANTE : 
LES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES ET NOUS
(Soirée animée par Mikeius, Youtuber grec) 

07.06.2018, 18h30 │ IFG

Pour sa 10e soirée du cycle « Jeunesse innovante », l’Institut vous emmène à la découverte des innovations en matière d’Intelligence Artificielle, pour réfléchir à sa place auprès de l’Homme et aux interactions que nous pouvons nouer avec elles. 

Pour ce faire, des startups parmi les plus talentueuses de France et de Grèce viendront présenter leurs robots, chatbots, créatures artificielles et autres machines intelligentes.

Comment vivrons-nous demain avec ces Intelligences Artificielles


Pour explorer ce nouveau monde, nous allons vous présenter 5 startups à l’origine de diverses Intelligences Artificielles qui modifient notre rapport au monde.

PROGRAMME 
18h30 / Démonstration de robotique de GRID de WRO HELLAS
19h00 / Pitch de startups
21h00 / Cocktail et musique!

Entrée libre – traduction simultanée 
Attestation de présence délivrée

https://www.facebook.com/events/319120988618908/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου