Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Mariinsky Orchestra │Valery Gergiev


Mariinsky Orchestra – Valery Gergiev conductor

PROGRAMME
The Tale of Tsar Saltan (suite) Nikolay Rimsky-Korsakov
Symphony in C Igor Stravinsky
Symphony no. 6, op. 74, "Pathétique" Pyotr Tchaikovsky

/FR/ Valery Gergiev est vu comme un héros national en Russie. Accompagné de l’illustre Orchestre du Théâtre Mariinsky, il vous propose un trio musical à la gloire de son pays : Rimski-Korsakov l’orchestrateur, Stravinski le rythmicien et Tchaïkovski le mélodiste.

/NL/ Dirigent Valery Gergiev geldt in Rusland als een nationale held. Samen met het vermaarde Mariinsky Orchestra brengt hij hulde aan zijn land en vergast hij je op een muzikaal trio: Rimski-Korsakov, de bewerker van muziek voor orkest, Stravinsky, de man van het ritme en Tsjajkovski, de melodieëncomponist.

/EN/ Valery Gergiev is regarded as a national hero in Russia. Together with the illustrious Mariinsky Orchestra, he will perform some classic works by a triad of composers, celebrating the glory of Russian music: Rimsky-Korsakov the orchestrator, Stravinsky the rhythmist and Tchaikovsky the melodist.

Support: European Commission (Creative Europe)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου