Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Cairo Opera Orchestra

/FR/ Fondé en 1869, l’Opéra du Caire est le premier opéra d’Afrique et son orchestre, l’une des institutions musicales les plus prestigieuses du monde arabe. Cette phalange vous fait découvrir les plus belles pages du répertoire oriental.

/NL/ Het orkest van de Opera van Caïro, die in 1869 is opgericht en meteen ook de eerste opera van Afrika was, is een van de meest prestigieuze muziekinstellingen van de Arabische wereld. Het orkest laat je nu de mooiste werken uit het oosterse repertoire ontdekken.

/EN/ The Cairo Opera House was founded in 1869, and is the oldest opera house in Africa. Its orchestra is one of the most prestigious orchestra in the Arab world. Discover some of the most beautiful music of the oriental repertoire with this talented orchestra.


Tuesday, September 11 at 8 PM
BOZAR MUSIC
Ravensteinstraat 23 | Rue Ravenstein 23, 1000 Brussels, Belgium

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου