Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

SNF Dialogues - SNF Agora Conversations

(Note: Scroll down for the English text)

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ και το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins διοργανώνουν μια διαδικτυακή συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις της COVID-19 στην κοινωνία, στη δημοκρατία και στο μέλλον μας, σε σχέση με τον ρόλο της τεχνολογίας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 18:30, οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ και το SNF Agora θα βρεθούν στο dialogues.snf.org και μέσα από μια ανοιχτή συζήτηση θα αναζητήσουν τις προοπτικές και τα όρια που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση τεχνολογίας και δημοκρατίας.

Καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ανταποκριθεί και να ανακάμψει από την πανδημία, τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε σχετικά με το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους πολίτες να επαναπροσδιορίσουν τη διακυβέρνηση, τη συμμετοχή, τον ανταγωνισμό, την ελευθερία και την ισότητα; Μπορεί η τεχνολογία να μας βοηθήσει να καταστήσουμε τις φιλελεύθερες δημοκρατίες πιο δίκαιες και ανοικτές προς όλους, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες; Και ποια είναι τα εγγενή μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι σε αυτές τις τεχνολογίες, που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε;

Στους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ με θέμα «Τεχνολογία και Δημοκρατία σε Αλληλεπίδραση: Προοπτικές και Όρια» συμμετέχουν οι:
- Alondra Nelson, Πρόεδρος, Social Science Research Council - Καθηγήτρια Harold F. Linder, Institute for Advanced Study
- Γιώργος Ζαρκαδάκης, Digital Lead, Willis Towers Watson, Συγγραφέας

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, και η Hahrie Han, Διευθύντρια SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά.

Τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

//

The SNF DIALOGUES and the SNF Agora Institute at Johns Hopkins University will examine, through an online webcast discussion, what COVID-19 entails about the role of technology in society, democracy, and our collective future. On Wednesday, June 24 at 18:30 (GMT+3) at dialogues.snf.org, the SNF DIALOGUES and the SNF Agora Institute will discuss the potential benefits technology holds for democracy and any limits to its potential. As the world increasingly turns to technology and AI to respond and recover from the pandemic, what lessons can we learn about how technology might help both governments and citizens redefine governance, participation, competition, freedom, and equality? Can technology assist us in making liberal democracies more just and inclusive, so that everyone has a seat at the table? And what are the inherent drawbacks and dangers in these technologies that we must recognize and address?

Participants in the discussion:
- Alondra Nelson, President of the Social Science Research Council, Harold F. Linder Professor at the Institute for Advanced Study
- George Zarkadakis, Digital Lead at Willis Towers Watson, Author

The discussion will be moderated by journalist and SNF DIALOGUES Executive Director Anna-Kynthia Bousdoukou and SNF Agora Institute director Harhrie Han.
It will be conducted in English with simultaneous interpretation into Greek.

The DIALOGUES are curated and moderated by Anna-Kynthia Bousdoukou.

  • Wednesday 24/6 from 18:30-19:30
  • Online event

https://www.facebook.com/events/309068260261812/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου