Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Nativity Fast 2015 (Sarantaleitourgo)


Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada)
Under the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate

Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο

Αγαπητοί μου χριστιανοί,

Πάλι εφέτος η Θεολογική μας Ακαδημία καλεί τους ευλαβείς χριστιανούς να συμμετάσχουν στο Σαρανταλείτουργο.

Σας καλούμε, όποιοι κι αν είστε, όπου κι αν είστε, να προσευχηθείτε μαζί μας. Σας καλούμε να θυμηθείτε τα αγαπημένα σας ζώντα πρόσωπα, αλλά και τους προσφιλείς σας κεκοιμημένους. Αυτό είναι το νόημα του Σαρανταλείτουργου.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα ονόματα των ζώντων συγγενών σας και φίλων σας, αλλά και των προσφιλών σας προσώπων, οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο αυτό, για να τα μνημονεύουμε καθημερινά στο Σαρανταλείτουργο της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Το να στείλετε τα ονόματα δεν είναι αρκετό. Παρακαλούμε σεις οι ίδιοι, όταν γράφετε τα ονόματα να προσεύχεσθε για τους συγγενείς σας, τους φίλους σας και τους προσφιλείς σας κεκοιμημένους, αλλά και καθημερινά, που γνωρίζετε ότι γίνεται η Θεία Λειτουργία και σεις να αφιερώνετε μερικά λεπτά για να προσεύχεσθε για τους εαυτούς σας και για τους προσφιλείς σας, ζώντες και κεκοιμημένους. Οι κεκοιμημένοι προσεύχονται για μας, αλλά και μας περιμένουν εκεί, γιατί όλοι μας μια μέρα θα πάμε στον άλλο κόσμο. Η προσευχή και το Σαρανταλείτουργο είναι η επικοινωνία μας μαζί τους.

Μαζί με τα ονόματα παρακαλούμε να στείλετε και οποιαδήποτε δωρεά μπορείτε για την Θεολογική μας Ακαδημία, η οποία την έχει τόσο πολύ ανάγκη. Εάν δεν έχετε και δεν μπορείτε, ή κι αν ακόμη δεν θέλετε, στείλτε τα ονόματα κι εμείς θα τα μνημονεύουμε καθημερινά και παρακαλούμε να προσεύχεσθε κι εσείς καθημερινά.

Ελάτε όλοι μαζί για σαράντα ημέρες να προσευχόμαστε για τους προσφιλείς μας ζώντες και κεκοιμημένους, γνωρίζοντες ότι κι εκείνοι προσεύχονται για μας. Περιμένουμε το γράμμα σας με τα ονόματα των προσφιλών σας.

Προσευχόμαστε ο Τρισάγιος Θεός να τηρεί σε αδιάπτωτη υγεία τους συγγενείς σας και τους φίλους σας και όλο τον κόσμο και να αναπαύει τις ψυχές των προσφιλών σας μετά των Αγίων και των αγγέλων του ουρανού.
 

S A R A N T A L E I T O U R G O

Beloved in the Lord,

Once again, our Theological Academy invites all pious Christians to participate in theSarantaleitourgo.

We invite you, whoever you are, wherever you are, to pray with us. We invite you to remember your beloved relatives and friends, but also your respected deceased. This is the true meaning of Sarantaleitourgo.

Please send the names of your living relatives and friends, and your loved ones who left this world, to be commemorated every day in the Sarantaleitourgo of our Theological Academy.

To merely send names is not enough. We strongly urge you as well to pray for your relatives, your friends and your beloved departed when writing the names, but also, to do so daily by devoting a few minutes to pray for yourselves and for your cherished ones, both living and deceased, whenever the Divine Liturgy is celebrated. The deceased are praying for us and are waiting for us, because all of us will one day go to the other world. Prayer and Sarantaleitourgo is our communication with them.

Along with the names, we ask that you send any donation you can to our Theological Academy, which is much needed. If you are unable to donate, or if you do not want to, please send us the names and they will be commemorated daily. You should also pray for them.

Let us all, for forty days, pray together for our beloved living and deceased. We know that they pray for us as well. We expect your letter with the names of your beloved ones.

May the Thrice Holy God keep your relatives, friends and the whole world in unfailing health. May he keep amongst the celebrating Saints and angels your beloved ones who departed this world.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟλΙΤΗΣ

Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου