Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Διαγωνισμός Σύνθεσης "Γιώργος Σισιλιάνος"

sisilianos.jpg
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ (1920 – 2005)
με την υποστήριξη της
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Α. Γενικοί όροι
 1.      Η οικογένεια του συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου και 
το Ωδείο Αθηνών με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών προκηρύσσουν Διαγωνισμό σύνθεσης 
για την επέτειο των δέκα χρόνων από τον θάνατό του. 
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και ενθάρρυνση 
νέων συνθετών. Ο Διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί 
υπό την αιγίδα και με οργανωτική ευθύνη του Ωδείου
Αθηνών, με τη συμμετοχή ως συνδιοργανωτού της 
Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών.

2.      Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συνθέτες κάθε 
εθνικότητας οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα και
έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 1974.

3.      Ο Διαγωνισμός αφορά συνθέσεις για σύνολα μουσικής 
δωματίου αποτελούμενα από τρία έως οκτώ όργανα. 
Ο συνθέτης μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό
 από τα παρακάτω: φλάουτο ή/και φλάουτο πίκολο (έναςεκτελεστής), όμποε ή/και αγγλικό κόρνο (ένας εκτελεστής), κλαρινέτο ή/και κλαρινέτο μπάσο (ένας εκτελεστής), 
φαγκότο, κόρνο τρομπέτα, τρομπόνι, βιολί (δύο εκτελεστές), 
βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και πιάνο. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρουσιάσει ένα μόνον έργο. 

4.      Η διάρκεια των συνθέσεων που θα υποβληθούν
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ΄και να μην
υπερβαίνει τα 25΄.

5.      Οι συνθέσεις που θα υποβληθούν στον Διαγωνισμό 
θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν 
εκδοθεί, να μην έχουν εκτελεστεί προηγουμένως σε 
δημόσια συναυλία, να μην έχουν κυκλοφορήσει σε 
ηχογράφηση και γενικά να μην έχουν αναμεταδοθεί
 με οιοδήποτε άλλο μέσο (λ.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση 
ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο), όπως επίσης και να μην 
έχουν βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό σύνθεσης.

6.      Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν  
σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ωδείου Αθηνών 
μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2015. Μπορούν επίσης 
να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 18/9/2015) 
στη διεύθυνση: Ωδείον Αθηνών, Βασιλέως Γεωργίου Β’ 
και Ρηγίλλης, 10675 Αθήνα. Ηλεκτρονική υποβολή
υποψηφιοτήτων δεν γίνεται δεκτή.


Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων

7.      Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να είναι
 ανώνυμοι και να περιέχουν τα εξής:
                                I.      Έναν σφραγισμένο ανώνυμο φάκελο, ο οποίος
 θα φέρει εξωτερικά μόνο ένα πενταψήφιο κωδικό και
 ο οποίος θα περιέχει:
·        μια απλή ενυπόγραφη αίτηση
συμμετοχής, στην οποία θα βεβαιώνεται 
ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τους 
όρους του διαγωνισμού όπως αυτοί
 περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό,
 και θα βεβαιώνει ότι το υποβληθέν 
έργο είναι πρωτότυπο σύμφωνα με τους
 όρους του άρθρου 5 του
παρόντος Κανονισμού.
·        ένα βιογραφικό σημείωμα του
υποψηφίου συνθέτη και μια φωτογραφία του
·        αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπου να 
εμφαίνεται η ημερομηνία γέννησης του συνθέτη
                              II.      Ένα δεύτερο σφραγισμένο ανώνυμο φάκελο, ο 
οποίος θα φέρει εξωτερικά μόνον ένα πενταψήφιο κωδικό, και 
ο οποίος θα περιέχει τρία εκτυπωμένα αντίγραφα της πλήρους παρτιτούρας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βεβαιωθούν
 ότι, εκτός από τον κωδικό αριθμό, ο οποίος θα πρέπει επίσης να αναγράφεται πάνω στη παρτιτούρα, δεν θα υπάρχουν 
άλλα αναγνωριστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν 
την ταυτότητα του συνθέτη. Όσα υλικά φέρουν τέτοια αναγνωριστικά στοιχεία θα απορρίπτονται. 

8.      Οι υποβληθείσες παρτιτούρες δεν επιστρέφονται.

Γ. Διαδικασία του διαγωνισμού

9.      Όλες οι εμπρόθεσμα υποβληθείσες υποψηφιότητες θα εξετασθούν από τη Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών ως προς
 την κατ’ αρχήν συμμόρφωσή τους στους όρους του διαγωνισμού. Όσες από τις υποψηφιότητες διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους όρους του Διαγωνισμού όπως
 αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό θα απορριφθούν χωρίς να εξετασθεί το μουσικό τους περιεχόμενο.

10.  Όλες οι υποψηφιότητες που θα διαπιστωθεί από τη 
Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών ότι συμμορφώνονται προς 
τους όρους του παρόντος Κανονισμού του Διαγωνισμού θα υποβληθούν σε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 
άτομα της επιλογής των διοργανωτών και συνδιοργανωτών. 
Η Κριτική Επιτροπή θα εξετάσει τις υποβληθείσες παρτιτούρες
 χωρίς να λάβει προηγουμένως γνώση της ταυτότητας
 των συνθετών, και θα εισηγηθεί προς τη Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών την επιλογή έως τριών έργων τα οποία θα συμπεριληφθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού.  

11.  Οι συνθέτες των τριών έργων της τελικής φάσης του 
Διαγωνισμού υποχρεούνται να παραδώσουν στα 
γραφεία του Ωδείου Αθηνών πλήρες υλικό (πάρτες) σε καλή κατάσταση το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου 2015. 
Έργα χωρίς εμπρόθεσμα παραδοθέν υλικό σε καλή κατάσταση
 θα απορρίπτονται.

12.  Τα τρία επιλεγέντα έργα θα συμπεριληφθούν σε δημόσια συναυλία στην αίθουσα Αρης Γαρουφαλής του
 Ωδείου Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί προυσία 
της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού εντός του 
Δεκεμβρίου 2015, σε ημερομηνία και με συντελεστές 
της επιλογής των διοργανωτών. Μετά το πέρας της 
συναυλίας αυτής, η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει το
 έργο εκείνο που θα λάβει το Βραβείο Σύνθεσης 
Γιώργος Σισιλιάνος 2015, καθώς και χρηματικό έπαθλο
 ύψους 5.000 €. Το έργο αυτό θα επαναληφθεί σε 
δημόσια συναυλία στην Αίθουσα Αρης Γαρουφαλής
εντός του 2016. Επιπλέον, και οι τρεις επιλεγέντες 
συνθέτες θα λάβουν ηχογράφημα της εκτέλεσης 
του έργου τους.

13.  Η τελική φάση του Διαγωνισμού θα ηχογραφηθεί ή/και μαγνητοσκοπηθεί για λόγους αρχείου και προβολής. Ο Διαγωνισμός μπορεί να αναμεταδοθεί στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά, καθώς και με 
οιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, αποκλειστικά από τους Οργανωτές και Συνδιοργανωτές, και χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση εκ μέρους των διαγωνιζομένων.

Δ. Λοιποί όροι

14.  Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, όλες οι υποψηφιότητες ακυρώνονται
 αυτομάτως. Η απόφαση αυτή δεν επιδέχεται προσβολή.

15.  Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή της υποψηφιότητάς τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του 
Διαγωνισμού που περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό.


 http://www.odeionathinon.gr/content/view/517/11/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου