Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

A USA senator with roots in CEPHALONIA‏

New Jersey Fundraiser for Chris Van Hollen

Please Join Us for a New Jersey Fundraiser to 
help elect Chris Van Hollen to the United States Senate in Maryland!

June 27, 2015 - 6 pm

The Pines Manor
2085 NJ-27 Edison, New Jersey

For additional information email or call
tsiggelakis91@gmail.com
609-306-7759

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου