Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Απολογισμός δράσης Κ.Ε.Π. για το α΄ εξάμηνο 2020

15η συνεχόμενη χρоνιά ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ !!! –
Απολογισμός δράσης Κ.Ε.Π. για το α΄ εξάμηνο 2020 !!!

650 σπουδαστές
24 τμήματα ελληνικής γλώσσας
11 εστίες διάδοσης ελληνικής γλώσσας
48 διοργανωθείσες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων διαλέξεις, εκδηλώσεις, αφιερωμένες σε Ημέρες Μνήμης, Εθνικές Επετείους, διαδραστικά εγχειρήματα, όπως ΛΕΣΧΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ & ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ !!!
6 θεατρικά εγχειρήματα, μεταξύ των οποίων 1 πρεμιέρα στη Μόσχα
1 βράβευση
30 συμμετοχές σε εκδηλώσεις προώθησης-προβολής του ελληνικού πολιτισμού και στήριξη ενημέρωσης-χορηγοί επικοινωνίας σε εκδηλώσεις ελληνορωσικής σύμπραξης
17 δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ και πολλά άλλα…!!!   

        ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ !!!
 

Αγαπητοί φίλοι,
Σας αποστέλλουμε απολογισμό δράσεων του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) για το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2020, την αναλυτική εκδοχή του οποίου δύνασθε να αντλήσετε στον εξής σύνδεσμο στο Διαδίκτυο:

Παρατίθεται σύνδεσμος σε βίντεο-μήνυμα της διευθύντριας του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση

Σας ευχαριστούμε θερμά που ζήσατε μαζί μας και αυτούς τους μήνες, που ήσασταν κοινωνός και μέτοχος των προσπαθειών μας, συνοδοιπόρος και  εμψυχωτής μας.
Η δράση μας στο σύνολό της είναι ταγμένη στην ανάδειξη των κοινών σελίδων ιστορίας, που συνδέουν τους δύο ομόδοξους λαούς, Έλληνες και Ρώσους, με μακραίωνους δεσμούς ιστορικής, πολιτισμικής, πνευματικής εγγύτητας και παραπέμπουν στις ιδέες της Ορθόδοξης Ανατολής, με κοινή νοοτροπία και αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, που βασίζονται στις πανανθρώπινες, διαχρονικές και καθολικές αξίες και ιδανικά της συνέπειας, της πίστης στο χρέος, της αγάπης, της πραγματικής αρετής και ανάγονται από τα κείμενα των αρχαίων κλασσικών μας, από το μήνυμα καθολικής αγάπης της Αντιγόνης, αποκρινόμενης στις απειλές του Κρέοντα  «...ούτοι συνέχθην, αλλά συμφιλείν έφυν...». 
Κατά γενική ομολογία, η ποσότητα και ποιότητα των εκδηλώσεων, που πραγματοποιεί το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. ανταποκρίνεται στις και πληρεί τις απαιτήσεις ενός ΕΘΝΙΚΟΥ Κέντρου Πολιτισμού, αντάξιου του τεραστίων διαστάσεων πολιτισμικού κληροδοτήματος της Ελλάδας. Η δουλειά μας διέπεται από πάθος, μεράκι, ζήλο, στηρίζεται στη μέχρι σήμερα συνέπεια μιας ολιγομελούς ομάδας μαικηνών, στον ενθουσιασμό και την αυταπάρνηση των στελεχών και του ολιγομελούς προσωπικού του, στην αγάπη και την υποστήριξη του κοινού μας, Ελλήνων και Φιλελλήνων, που μάς τροφοδοτούν με φτερά δημιουργίας και ενέργειας!!!  
Το Κ.Ε.Π. πραγματικά αποτελεί ένα εθνικό κεφάλαιο στην φίλη ομόδοξη χώρα, μία παρακαταθήκη, που, ουσιαστικά, αποτελεί νομοτελειακή εξέλιξη στη δυναμική της ανάπτυξης των σχέσεων των δύο ομόδοξων λαών μας, Ελλήνων και Ρώσων, νομοτελειακή εξέλιξη της ιστορικής, πνευματικής, πολιτισμικής κοινότητας των λαών μας.
Καλούμεθα από κοινού να περιφρουρήσουμε αυτό, που με αγάπη δημιουργήθηκε, εκφράζει τους Έλληνες και Φιλέλληνες, τυγχάνει απήχησης και ανταπόκρισης στη ρωσική κοινωνία. Είναι ζήτημα συλλογικής ευθύνης, διότι και το προϊόν του Κ.Ε.Π. είναι συλλογικό, ο δείκτης ωφελιμότητάς του για το σύνολο, για το ευρύ κοινό, είναι πασιφανής. 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά που ζήσατε μαζί μας και αυτή τη χρονιά, όλους αυτούς τους μήνες, που ήσασταν κοινωνός και μέτοχος των προσπαθειών μας, συνοδοιπόρος και εμψυχωτής μας.
Συνεχίζουμε άοκνα μαζί και το υπόλοιπο του 2020 !!!
Αναμένουμε τα κριτικά σχόλιά σας, προτάσεις και επιθυμίες σας!!!
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ !!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ !!!

Με εκτίμηση
Δρ/ Δώρα Γιαννίτση,
διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. και όλη η ομάδα του Κ.Ε.Π.

   
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ЗНАКОМ С ГРЕЧЕСКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ –- ГКЦ!!!
КРАТКИЙ ОТЧЕТ РАБОТЫ ГКЦ
за первое полугодие 2020 г.

ЯЗЫКОВОЙ ПРОЕКТ
В сентябре 2017 года греческий язык был введен в Государственный Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет.

В 2018-2019 году работали 25 языковых групп, появились новые площадки ведения языкового проекта – греческий ресторан МОЛОН-ЛАВЕ и Библиотека-Читальня имени А.С. Пушкина.   
В последние годы мы ведем переговоры о внедрении после 20летнего перерыва греческого языка в программу Московского Государственного Лингвистического Университета (МГЛУ), в результате чего язык был введен в сентябре 2019г.
Также, с сентября 2018 года новогреческий язык внедрен в факультативную образовательную программу для студентов Московского Педагогического Государственного Университета и Московского Городского Педагогического Университета.
В прошедшем 2019-2020 академическом году 15 академический год подряд работали 24 языковых группы, среди которых 2 для детей. Примерно 650 человек изучают новогреческий язык на наших занятиях.
 
В условиях ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, мы оперативно перевели наши занятия на дистанционный режим, обеспечивая непрерывность нашей работы. 
ЗАНЯТИЯ ПО ВОКАЛУ / ХОР ГКЦ ­– ЗАНЯТИЯ ГРЕЧЕСКИМИ ТАНЦАМИ – ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
С сентября 2019 г. при Греческом культурном центре (Г.К.Ц.) работают новые группы для начинающих по греческим народным танцам ГРЕЧЕСКОГО МИРА. Каждому желающему предоставляется уникальная возможность познакомиться с богатыми музыкальными и танцевальными традициями Греции и научиться танцевать наиболее популярные национальные танцы разных регионов страны, с дальнейшей перспективой выступления в составе Танцевального Коллектива ГКЦ – Ансамбля ГКЦ «Филоксения», которому исполнилось 14 лет. Ведут занятия два педагога, откомандированный из Греции специалист по народным танцам всего греческого мира и преподаватель танца земли Понта.
Также последовательно и непрерывно работают Вокальный Коллектив и Театральные Мастерские ГКЦ.
3 театральные  мастерские
3-я Детская Театральная Мастерская ГКЦ начала работать с октября 2018 г.

ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ
3 цикла лекций и отдельные 2 лекции.
Итого: 12
А) "Очерки современной истории и жизни Греции" - лектор Анна Лубоцкая
1
Б) " Архитектура греческого мира ", - лектор Александр Федорович ЧАРТИЛИДИ
3

 
В) Лекция Никоса Ксантулиса
Античная музыка
1
Г) Лекция Теодоры Янници
Греческий Театр: истоки, зарождение, развитие, просветительская миссия
1
Д) Цикл он-лайн лекций "ГРЕЦИЯ – РОССИЯ: историко-духовно-культурно-цивилизационная общность"- Теодоры Янници
6

Ж)


З)


ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ И ПОКАЗЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ ГКЦ

6
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ГРЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ,
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ и т.п.
2
 • Лекция Тедоры Янници, посвященная _«75 ЛЕТ ОБЩЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАШИХ НАРОДОВ», 9 мая 2020г.
 • Вечер, посвященный трагической памятной дате геноцида «Геноцид – право на память», 19 мая 2020г.


ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГКЦ
Итого: 34
А) Греческий разговорный клуб
14
2
В) Театр по понедельникам

13
Г)ВСТРЕЧАЯ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ

 

3

Д) ЛЕТНЕЕ КИНО ПО-ГРЕЧЕСКИ 

2

 


КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КИНОФЕСТИВАЛИ
4


НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНКУРСЫ
3
ПРЕЗЕНТАЦИИ, НАГРАЖДЕНИЯ, УЧАСТИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
7

НАШИ НАГРАДЫ
 • Награждение директора ГКЦ Теодоры Янници представителем по Европе Международной Ассоциации Греческих Писателей Исавеллы Марату Аргираки
1
ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ – УЧАСТИЕ В ПРОЧИХ ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
30

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ, УЧАСТИЕ ГКЦ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ, ПРЕССА О ГКЦ
17

ЛЕТНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

САЙТ ГКЦ
В июле 2017г. введена новая рубрика ГКЦ - «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», в которой прибывший в российскую столицу наш соотечественник или филэллин из дальнего и ближнего зарубежья может получить полезную и значимую, на наш взгляд, информацию о греческих местах в Москве, о достопримечательностях, о досуге, о магазинах, информацию первой и срочной необходимости и пр.
Прилагается ссылка на соответствующую рубрику нашего сайта http://www.hecucenter.ru/ru/helpfulinfo/

 • Продолжает пополняться рубрика ПораКушать [ΩΡΑγιαΦΑΪ] http://www.hecucenter.ru/ru/eattime/ В партнерстве с греческой продюсерской компанией rkpromotica ltd και и ее президентом, ведущей греческой журналисткой и нашим хорошим другом Раней Кацаити http://www.hecucenter.ru/ru/eattime/

 • Продолжает пополняться рубрика ГРЕЦИЯ ВНУТРИ НАС - Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ в инстаграме ГКЦ - https://www.instagram.com/hecucenter/, где публикуются фотографии подписчиков из Греции.

 • Регулярное освещение в рубрике «Новости из Греции» событий из области науки, культуры, образования, просвещения, которые получаем от наших друзей, людей из области искусства, культуры, науки, а также отслеживаем и мы сами: http://www.hecucenter.ru/ru/greeknews/

 • Продолжает пополняться и обогащаться еженедельными актуальными и интереснейшими статьями рубрика ведущего греческого журналиста, режиссера, документалиста Йоргоса Мессариса «Последняя капля», на остросюжетные темы современности, касающиеся каждого из нас, трудно остаться равнодушным http://www.hecucenter.ru/ru/laststraw/

 • Продолжает пополняться и обогащаться еженедельными актуальными и интереснейшими статьями рубрика «Едим по-гречески», автор, к.и.н. Анна Лубоцкая http://www.hecucenter.ru/ru/greekfood/

 • Продолжает пополнятьcя и обогащаться еженедельными актуальными и интереснейшими статьями рубрика греческого журналиста Никоса Сидиропулоса «Лица Эллинизма» http://www.hecucenter.ru/ru/ellin/


                                                                                              
ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩРΙΖΕΙΣ ΤΟ
КΕΝΤРΟ ΕΛΛΗΝΙКΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΠ !!!
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κ.Ε.Π.
για το α  εξάμηνο 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τον Μάρτιο του 2014 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ορθόδοξου Γυμνασίου «Μητροπολίτης Πλάτων», που εδράζει στις εγκαταστάσεις του Μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου της Μόσχας. Το Φεβρουάριο του 2015, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής της στη Μόσχα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Κ.Ε.Π., το Γυμνάσιο επισκέφθηκε η πρώτη κυρία της Κύπρου, η σύζυγος του προέδρου της χώρας κα Άντρυ Αναστασιάδου, κατόπιν πρόσκλησης της οποίας τον Ιούλιο του 2015 επισκέφθηκαν την Κύπρο 19 μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου και είχαν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και γνωριμίας με τη γλώσσα και την ιστορία του τόπου. Το Σεπτέμβριο του 2014 λειτούργησε νέα εστία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο «Ελλάδα», στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του οποίου η ελληνική εντάχθηκε, για τους μαθητές του Γυμνασίου, το Φεβρουάριο του 2017.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα στο Κρατικό Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Μόσχας «Άγιος Τύχων».
 
Με αμείωτο το ενδιαφέρον εκ μέρους του κοινού, Ελλήνων και Φιλελλήνων, για δέκατη πέμπτη συνεχή (15η) ακαδημαϊκή χρονιά (2019-2020) η διδασκαλία γλώσσας πραγματοποιήθηκε σε καθημερινή βάση σε έντεκα (11) ακαδημαϊκές εστίες της ρωσικής πρωτεύουσας (λειτούργησαν 24 τμήματα ελληνικής γλώσσας, εκ των οποίων 2 για παιδιά), τα οποία παρακολούθησαν περί τους 650 σπουδαστές.

Στις συνθήκες των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, τον Μάρτιο του 2020 άμεσα μεταφέραμε τα μαθήματά μας σε εξ αποστάσεως διδασκαλία, ώστε συνεχιστεί αδιάκοπα το εκπαιδευτικό-διαφωτιστικό λειτούργημά μας.

Μετά από διαβουλεύσεις των τελευταίων ετών, η ελληνική γλώσσα επανεντάχθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 στο πρόγραμμα του Κρατικού Γλωσσολογικού Πανεπιστημίου της Μόσχας [μετά από ένα διάλειμμα άνω της 20ετίας], ενώ από τον Σεπτέμβριο 2018 εντάξαμε την ελληνική γλώσσα ως προαιρετική στο πρόγραμμα του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου της Μόσχας και του Δημοτικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ / ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού προσφέρουν μία μοναδική δυνατότητα μύησης στην πλούσια μουσικο-χορευτική παράδοση ολόκληρου του ελληνικού κόσμου, παράδοση της γης του Πόντου, της Καππαδοκίας, της Μικράς Ασίας, της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
Το Χορευτικό μας Συγκρότημα διανύει το 14ο χρόνο λειτουργίας του, ενώ, παράλληλα, δραστήρια εργάζεται η Χορωδία και τα Θεατρικά Εργαστήρια του Κ.Ε.Π.

Από το Σεπτέμβριο 2019 επαναλειτουργούν μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού, για παιδιά και ενήλικες, με τον προσφάτως αφιχθέντα, αποσπασμένο εν Μόσχα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κατόπιν αιτήματος του Κ.Ε.Π., εκπαιδευτικό, εξειδικευμένο στο αντικείμενο, καθώς και με εκπαιδευτικό, ειδικευμένο στους χορούς του Πόντου.
 
Λειτουργούν 3 Θεατρικά Εργαστήρια
Από το Σεπτέμβριο του 2018 λειτούργησε το 3-το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήριο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Ρώσο σκηνοθέτη, ένθερμο Φιλέλληνα Γκεόργκιι Τσερβίνσκι (Ρώσος σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου «Studia-69», απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πολιτισμού του Λένινγκραντ «Ναντέζντα Κρούπσκαγια»).

ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

3 κύκλοι διαλέξεων και 2 μεμονωμένες διαλέξεις.
Σύνολο  – 12
А) «Επιτομή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και η ζωή στην Ελλάδα του σήμερα. »Άννα Λουμπότσκαγια

1

В) «Αρχιτεκτονική Ελληνικού κόσμου» - Αλέξανδρος Τσαρτιλίδης


3


Г) Διάλεξη του Νίκου Ξανθούλη
Η Аρχαία Ελληνική Μουσική
1
Δ) Διάλεξη της Θεοδώρας Γιαννίτση
Ελληνικό Θέατρο: καταβολές, γέννηση, ανάπτυξη, διαφωτιστική αποστολή
1
Ε) on-line  κύκλος διαλέξεων«ΕΛΛΑΔΑ – ΡΩΣΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ στην  ΙΣΤΟΡΙΑ της ΡΩΣΙΑΣ» - Δώρα Γιαννίτση
6

Ζ)

Η)

Θ)

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ, θεατρικά εργαστήρια
6
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
 

2
 • 9 Μαΐου 2020 – Διαδικτυακή διάλεξη της δ/ντριας  του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση__ «75 ΧΡΟΝΙΑ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΙΚΗΣ των ΛΑΩΝ Μας».

 • 9 Μαΐου 2020 – Διαδικτυακή Εκδήλωση «Γενοκτονία – δικαίωμα στη μνήμη»

NEEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΣΧΟΛΙΕΣ:

Σύνολο - 34
Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

14
Β) ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ της ΜΟΣΧΑΣ

2
Γ) ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
13
Δ) ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
3
Ε) ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ
2
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
4


ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
7


ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 • Η διευθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρας Γιαννίτση βραβεύθηκε από την εκπρόσωπο Ευρώπης της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, συγγραφέα Ισαβέλλα Μαράτου-Αργυράκη1
 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
30

Εκδόσεις του Κ.Ε.Π.
-
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΠ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ – ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Π.
17
ΘΕΡΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.

ΔΙΚΤΥΟΤΟΠΟΣ Κ.Ε.Π.
 • Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται το εδάφιο «ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»που λειτούργησε τον Ιούλιο του 2017 στο οποίο ο προσφάτως αφιχθείς στη ρωσική πρωτεύουσα ομογενής μας ή Φιλέλληνας δύναται να αντλήσει χρήσιμη, κατά τη γνώμη μας, πληροφόρηση για τα ελληνικά σημεία της Μόσχας, τα αξιοθέατά της, τα θεάματα και καταστήματά της, ενημέρωση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επικοινωνίες κ.λπ.

 • Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται με εξαιρετικά επίκαιρα και ενδιαφέροντα άρθρα η στήλη του σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου Νίκου Σιδηρόπουλου «Τα πρόσωπα του Ελληνισμού», http://www.hecucenter.ru/gr/ellin/

 • Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται το εδάφιο- γαστρονομική στήλη «ΩΡΑγιαΦΑΪ», που λειτούργησε σε συνεργασία με την παραγωγό εταιρεία rkpromotica ltd και την πρόεδρό της και καλή μας φόλη Ράνια Κατσαϊτη, το οποίο δύνασθε να αντλείτε στον   Σύνδεσμο του Δικτυοτόπου μας http://www.hecucenter.ru/gr/eattime/

 • Στο εδάφιο "Ειδήσεις από την Ελλάδα" αναρτώνται νέα και ενημέρωση πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, για τη Χώρα μας, που έχουν την ευγενική καλοσύνη να μας αποστέλνουν άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, καλοί μας  φίλοι από την Ελλάδα, αλλά και παρακολουθούμε και εντοπίζουμε και εμείς  http://www.hecucenter.ru/gr/greeknews/

 • Άοκνα και με συνέπεια συνεχίζεται να εμπλουτίζεται με εξαιρετικά επίκαιρα και ενδιαφέροντα άρθρα η στήλη του σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου σκηνοθέτη Γιώργου Μεσσάρη «Τελεία και Παύλα», που αναφέρεται σε οξύτατα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου και δεν δύναται να αφήσει ασυγκίνητο τον καθένα μας http://www.hecucenter.ru/gr/laststraw/

 • Άοκνα και με συνέπεια συνεχίζεται να εμπλουτίζεται  το εδάφιο «Ελληνική κουζίνα», που συντάσσει η διδάκτωρ ιστορίας, Ελληνίστρια, Άννα Λουμπότσκαγα http://www.hecucenter.ru/gr/greekfood/


 • Συνεχίζεται να εμπλουτίζεται το εδάφιο Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ГРЕЦИЯ ВНУТРИ НАС - στο Instagram του Κ.Ε.Π.  - https://www.instagram.com/hecucenter/ , όπου δημοσιεύονται φωτογραφίες των συνδρομητών μας από την Ελλάδα.
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР                     ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Москва, Алтуфьевское шоссе,  44                     Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
офис № 9, 2 этаж                                                           127566 Moscow, Russia
Тел.: 7084809 – Тел./Факс7084810                      Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax:  +7 495 7084810

skype: hellenic.cultural.center

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου