Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

200 χρόνια Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης 1821

2020-07-28_10-43-31     
     Μόσχα, 28 Ιουλίου 2020
2021г. – ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - 200 χρόνια από το 1821
«…θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία…» Ωδή Τετάρτη, Ανδρέας Κάλβος

Αξιότιμοι συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι!
Δια της παρούσης σάς εκφράζουμε τις προσρήσεις μας και έχουμε την τιμή να σάς ενημερώσουμε ως εξής:
Όπως γνωρίζετε, το 2021 είναι Επετειακό Έτος των 200 ετών της Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης του 1821, της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. από την ίδρυσή του και για 15 συνεχόμενα έτη τιμά, κάθε χρόνο, την Εθνική μας Εορτή με διάφορες εκδηλώσεις, ενώ για το 2021 προγραμματίζουμε την διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου με θέμα
200 χρόνια της Εθνικής Αναγέννησης των Ελλήνων! Η ιστορική σημασία της Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του Ελληνικού Λαού το 1821. Διεθνής αντίκτυπος, επιρροή στα δρώμενα της εποχής, επικαιρότητα σήμερα !!!
Τα θέματα που προτίθενται να εξεταστούν στο συνέδριο, πέραν των παραδοσιακών, εστιάζονται στις εξής θεματικές:
  • Η επίδραση της Ελληνικής Επανάστασης στις διεθνικές σχέσεις και η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
  • Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ανατολή μετά την Ελληνική Επανάσταση.
  • Ο αντίκτυπος και η αντιμετώπιση της Ελληνικής Επανάστασης σε διάφορες χώρες.
  • Η Ελληνική Επανάσταση στον πολιτικό και καλλιτεχνικό πολιτισμό των λαών των Βαλκανίων.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π. (www.hecucenter.ru ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συνεργασίας και Φιλίας Ρωσίας-Ελλάδας-Κύπρου, την Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», το Ινστιτούτο Σλαυικών Μελετών (και Βαλκανικής) της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας και το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών - Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. (Ελλάδα).
 Το Συνέδριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021 [η ακριβής ημερομηνίας θα προσδιορισθεί αργότερα, καθώς και ο τόπος διεξαγωγής του, ενδεχομένως Οίκος της Κυβέρνησης/Δήμου Μόσχας, Οίκος Εθνοτήτων του Δήμου Μόσχας κ.α.).
Ταυτόχρονα προτιθέμεθα να προσελκύσουμε ειδικούς από το εξωτερικό, από χώρες της Κ.Α.Κ., την Ελλάδα κ.α., οι οποίοι, εάν δεν δύνανται να μεταβούν, θα μπορούσαν να μετάσχουν διαδικτυακά, εξ αποστάσεως, μέσω on-line συστήματος διαδικτυακής σύνδεσης και επικοινωνίας.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να μετάσχουν να συμπληρώσουν το κατωτέρω έντυπο/αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@hecucenter.ru ,   hcc@mail.ru 
Μετά το πέρας του Συνεδρίου προτιθέμεθα να εκδώσουμε τις ανακινώσεις/εισηγήσεις σε αυτό.
Δραττόμεθα της ευκαιρίας για να ανανεώσουμε τις διαβεβαιώσεις της βαθύτατης προς εσάς εκτίμησής μας!
Με εκτίμηση,
Δρ. Δώρα Γιαννίτση,
δ/ντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού – Κ.Ε.Π.
2020-07-28_10-46-31
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«200 χρόνια της Εθνικής Αναγέννησης των Ελλήνων! Η ιστορική σημασία της Εθνικο-Απελευθερωτικής Επανάστασης του Ελληνικού Λαού το 1821. Διεθνής αντίκτυπος, επιρροή στα δρώμενα της εποχής, επικαιρότητα σήμερα !!!»
Μόσχα-Αθήνα, Μάρτιος 2021г.
Ονοματεπώνυμο
(σε ρωσική ή ελληνική)
Οργανισμός-Φορέας
(σε ρωσική ή ελληνική)
Ιδιότητα, επιστημονικός τίτλος
(σε ρωσική ή ελληνική)
Χώρα, πόλη
Στοιχεία επικοινωνίας
τηλ.:
κινητό:
e-mail:
Τρόπος συμμετοχής (επιτόπου συμμετοχή, εξ αποστάσεως συμμετοχή, ακροατής)
Τίτλος ανακοίνωσης
(σε ρωσική ή ελληνική)
Τεχνικός εξοπλισμός, που απαιτείται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας
2020-07-28_11-15-19   
2020-07-28_10-58-16
Схема Наваринского сражения (октябрь 1827 года) /
Γραφική αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου (Οκτώβριος 1827)
2020-07-28_10-58-44
2020-07-28_10-59-19
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР                     ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Москва, Алтуфьевское шоссе,  44                     Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor
офис № 9, 2 этаж                                                           127566 Moscow, Russia
Тел.: 7084809 – Тел./Факс7084810                      Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax:  +7 495 7084810

skype: hellenic.cultural.center

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου