Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Homily by Metropolitan Sotirios (On Repentance)

Homily by Metropolitan Sotirios (On Repentance)


The Baptist’s preaching was: Repent. I preach the same tonight.

The Greek Community of Toronto sued the Metropolitan, the Metropolis, its four priests, and some members of the Philoptochos. The fact is, the G.C.T. is not responsible for this. The board of directors of the G.C.T. and four members in particular are responsible for it.

The accusations contained in the lawsuit appeared in the Canadian media, which brought injustice and ridicule upon Hellenes and Orthodoxy. Responsible for this are the four members of the G.C.T. board of directors.

Our Holy Metropolis made public statements and proved that all of these accusations are untrue. With those public statements we won not only the impressions but also the love of the people. Nevertheless, unfortunately the damage is done. The Greeks in Canada and Orthodoxy were ridiculed publicly. The four members of the G.C.T. board of directors are responsible.

Our Holy Metropolis has no doubt that we will be victorious in court. The Metropolis, the Metropolitan, the priests and the ladies of the Philoptochos will be justified by the court. In the response of our Holy Metropolis, the members of Philoptochos were not included because they did not appear in the media. We firmly state that we are with the members of the Philoptochos. The truth will shine and justice will prevail.

No one should be against the Greek Community of Toronto. The Greek Community of Toronto is not to blame. In fact, the Greek Community of Toronto was wronged and is wronged more than anyone else. The ones that are doing injustice are the board of directors of the Greek Community of Toronto and especially the four members.

I believe, beyond any doubt, that Canadian justice will punish the board of directors of the Greek Community of Toronto and especially the four members.

Do we want to punish anyone? No! Why? Because we are Christians and we should always forgive.

We love the Greek Community of Toronto, we do not agree with the board of directors and we do not agree with its actions. If they do not repent, they will be punished.

As John the Baptist called all to repentance, we also call to repentance the board of directors of the Greek Community of Toronto and especially the four members who are responsible for the damage that was done and is done.

Christ crucified at the cross forgave His crucifiers. We too will forgive the board of directors of the Greek Community of Toronto and the four members. However, they must repent and they must try to correct the injustice they have done and continue to do.

Love one another. Love your enemies. Repent to be saved. Forgive those who have wronged you if they repent. This is my preaching tonight.

Metropolitan Sotirios of Toronto

Το κήρυγμά του Βαπτιστή ήταν: Μετανοείτε. Κηρύττω το ίδιο απόψε.

Η Ελληνική Κοινότης Τορόντο εμήνυσε στα καναδικά δικαστήρια τον Μητροπολίτη, την Μητρόπολη, τους τέσσερις ιερείς της και ορισμένα μέλη της φιλοπτώχου αδελφότητας. Στην ουσία δεν ευθύνεται η Ελληνική Κοινότης Τορόντο γι’ αυτό. Ευθύνεται το διοικητικό της συμβούλιο και ιδιαίτερα τέσσερα μέλη αυτού.

Οι κατηγορίες της μήνυσης βγήκαν στα καναδικά μέσα και αδικήθηκε και ρεζιλεύθηκε ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι τα τέσσερα άτομα.

Η Ιερά μας Μητρόπολη απήντησε δημόσια και απέδειξε, ότι όλες αυτές οι κατηγορίες είναι αναληθείς. Κερδίσαμε με την απάντηση αυτή όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά και την αγάπη του λαού. Δυστυχώς όμως το κακό έγινε. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία ρεζιλεύθηκαν δημόσια. Οι τέσσερις είναι υπεύθυνοι.

Η Ιερά μας Μητρόπολη δεν έχει καμία αμφιβολία ότι θα κερδίσει αυτή την δίκη. Θα κερδίσουν την δίκη η Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης, οι ιερείς αλλά και οι κυρίες της Φιλοπτώχου. Στην απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης δεν περιελήφθησαν τα μέλη της Φιλοπτώχου, διότι δεν αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι είμαστε μαζί τους. Η αλήθεια θα λάμψει και το δίκιο θα αποδοθεί.

Κανείς μας δεν πρέπει να τα βάλει με την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν φταίει σε τίποτε. Στην ουσία η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο αδικήθηκε και αδικείται περισσότερο από όλους. Οι αδικούντες είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και ιδιαίτερα τα τέσσερα μέλη.

Πιστεύω απόλυτα ότι από την καναδική δικαιοσύνη θα τιμωρηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και ιδιαίτερα τα τέσσερα μέλη.

Θέλουμε εμείς Την τιμωρία κανενός; Όχι! Γιατί; Γιατί είμαστε χριστιανοί και πρέπει να συγχωρούμε.

Υποστηρίζουμε την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Δεν υποστηρίζουμε το διοικητικό της συμβούλιο και δεν συμφωνούμε με τις πράξεις του. Αν δεν μετανοήσουν θα τιμωρηθούν.

Όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής καλούσε όλους σε μετάνοια, καλούμε και εμείς σε μετάνοια το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και ιδιαίτερα τα τέσσερα μέλη του συμβουλίου, που είναι υπεύθυνα για το κακό το οποίον έγινε και γίνεται.

Ο Χριστός πάνω από το σταυρό συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Και εμείς θα συγχωρήσουμε το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και τους τέσσερεις, εφόσον όμως πραγματικά μετανοήσουν και προσπαθήσουν να διορθώσουν την αδικία την οποία έκαμαν και κάμνουν.

Αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Μετανοείτε για να σωθείτε. Συγχωρήστε αυτούς που σας αδικούν εφόσον μετανοούν. Αυτό είναι το κήρυγμα μου για απόψε.

Ο Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου