Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο: Παιδί και τέχνη

Κύκλος «Διαχείριση της διαφορετικότητας στο σχολείο»
Παιδί και τέχνη

19.01.2018, 18.00΄ │ Αuditorium Theo Angelopoulos - IFG

Πλαστικές τέχνες στην τάξη Freinet:
Από το παιδί πρωταγωνιστή στο παιδί δημιουργό και την ελεύθερη έκφραση

Εικαστικές τέχνες – κινηματογράφος:
Ο κινηματογράφος των παιδιών και η εμπειρία της «Camera Zizanio» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους

Προβολή ταινιών μικρού μήκους:
Δημιουργίες μαθητών σχολείων από όλη την Ελλάδα που βραβεύτηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους

Στρογγυλή τράπεζα:
Ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία

Συμμετέχουν:
Ειρήνη Γιαννημάρα, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών,
Νίκος Θεοδοσίου, κινηματογραφιστής και συγγραφέας, «Camera Zizanio» και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους,
Ασπασία Καλησώρα, Στέλλα Μπαδικιάν και άλλοι Έλληνες εκπαιδευτικοί Freinet

Είσοδος ελεύθερη

&

Παιδαγωγικό εργαστήριο: αναπτύσσοντας την κριτική, διαλεκτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών μέσα από την τέχνη

20.01.2018, 09.30΄-12.00΄│Αίθουσα Gisèle Vivier - IFG

Εργαστήριο εξοικείωσης με τις τεχνικές δημιουργικής και στοχαστικής ενεργοποίησης των μαθητών μέσα από τις εικαστικές τέχνες

Με την Ειρήνη Γιαννημάρα, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο»

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής: skasiarxeio.wordpress.com

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cycle « Gérer les différences à l’école »

L’enfant et l’art

19.01.2018, 18H00 │Auditorium Theo Angelopoulos - Ifg

Arts plastiques en classe Freinet :
De l’enfant acteur à l’enfant auteur (expression libre)

Arts visuels – cinéma :
Le cinéma par les enfants et l’expérience « Camera Zizanio » avec le Festival international d’Olympie, cinéma pour et par les jeunes

Projection de courts-métrages :
Réalisés par les élèves d’écoles grecques et primés dans le cadre du Festival international d’Olympie

Table ronde :
Expression et création artistique libre

Avec :
Irini Giannimara, École des Beaux-arts d’Athènes,
Nikos Theodossiou, cinéaste et auteur, « Camera Zizanio » et Festival international d’Olympie », cinéma pour et par les enfants,
Aspasia Kalissora, Stella Badikian et autres enseignants Freinet grecs

Entrée libre

&

Atelier Pédagogique : Développer l’esprit critique, Le raisonnement dialectique et la créativité des élèves par l’art

20.01.2018, 09H30-12H00 │ Salle Gisèle Vivier - IFG

Atelier de familiarisation et d’exploration des techniques créatives et réflexives de motivation des élèves à travers les arts visuels
Avec Irini Giannimara, École des beaux-arts d’Athènes, membre du groupe pédagogique « Skasiarxeio » (École buissonnière)

Entrée libre sur inscription : skasiarxeio.wordpress.com 

Attestation de présence délivrée


https://www.facebook.com/events/883192648522833/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου