Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

H πόλη, ο χώρος δράσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας

Ομάδα MU (Rodolphe Alexis και Olivier Le Gal), ακουστικοί πειραματισμοί εν κινήσει, Σπύρος Ανδρεόπουλος, Motus Terrae, θεατρικές διαδρομές μέσα στην πόλη, Ζωή Χατζηγιαννάκη, A-DASH, και Βασιλική Σηφοστρατουδάκη, Yellow Brick.

Παρουσίαση: Τζένη Τσιροπούλου, δημοσιογράφοςΚύκλος «Ο λόγος στους δημιουργούς»
Πλατό Media 2: H πόλη, ο χώρος δράσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας
27.06.2017, 19.30΄ | Café Γαλλικού Ινστιτούτου

«Ποια η θέση του καλλιτέχνη στην πόλη;»
Ο καλλιτέχνης όλο και περισσότερο εμπλέκεται σε σχέδια που φέρνουν κοντά κατοίκους, πολιτιστικούς παράγοντες, κοινωνικούς λειτουργούς. Πώς ενσωματώνει τα συνδετικά αυτά στοιχεία στην καλλιτεχνική του δημιουργία; Ποιες νέες σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ καλλιτεχνών και πολιτών;

Συμμετέχουν:

Ομάδα MU (Rodolphe Alexis και Olivier Le Gal), ακουστικοί πειραματισμοί εν κινήσει, Σπύρος Ανδρεόπουλος, Motus Terrae, θεατρικές διαδρομές μέσα στην πόλη, Ζωή Χατζηγιαννάκη, A-DASH, και Βασιλική Σηφοστρατουδάκη, Yellow Brick.

Παρουσίαση: Τζένη Τσιροπούλου, δημοσιογράφος

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

«Οι επαγγελματικές συναντήσεις, Ώρα για μια πρόκληση, τρίμηνα εργαστήρια για νέους επαγγελματίες»
Παράλληλα με τις εκπομπές «πλατό media», παρέχεται η δυνατότητα μελέτης σε όσους θέλουν να μοιραστούν τα δημιουργικά τους σχέδια και να δουλέψουν από κοινού πάνω σε νέες πρακτικές. Στα πλαίσια ενός εργαστηρίου με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, με συντονιστή έναν καλεσμένο και με αφετηρία μια πρακτική μελέτη εργασίας, οι επαγγελματίες θα ανταποκρίνονται συλλογικά σε μια πρόκληση. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις ευελπιστούμε να ενθαρρύνουμε τη διάδοση των πρακτικών και τις συλλογικές δράσεις.

Αποκλειστικά με εγγραφή

++++++++++++++++

Cycle « Parole aux créateurs »
Plateau Média 2 : La ville, le terrain de jeu de la création artistique
27.06.2017, 19.30΄| Café IFG

« Quelle place pour l’artiste dans la ville ? »
De plus en plus sollicité dans des projets associant habitants, agents culturels, travailleurs sociaux, comment l’artiste intègre-t-il ces éléments relationnels dans son travail artistique ? Quels nouveaux rapports se créent entre artistes et populations ?

Avec :
le Collectif MU (Rodolphe Alexis et Olivier Le Gal), expériences auditives en mobilité, Spyros Andreopoulos, parcours théâtraux dans la ville, Zoe Hatziyannaki et Vassiliki Sifostratoudaki

Entrée libre, traduction simultanée

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

« Les rencontres professionnelles, Un temps pour un défi ateliers trimestriels destinés aux jeunes professionnels »
En parallèle avec les émissions « Plateau Média », un temps de réflexion pour tous ceux qui veulent partager leur projet de création et travailler en commun sur de nouvelles pratiques. Sous forme d’atelier de travail animé par un invité et à partir d’une étude de cas, les participants en nombre limité relèveront collectivement le défi. À travers ces rencontres, nous souhaitons encourager la transmission des pratiques en favorisant les démarches collaboratives.

Sur inscription uniquement


https://www.facebook.com/events/225446574631636/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου