Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

"Θαλάσσια Μουσικά Παιχνίδια"

Η έκφραση μέσω της μουσικής είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας που σκοπό έχει την επικοινωνία της ομάδας ώστε να γίνει ένα!
Με πολύ χαρά σας προσκαλούμε να ζήσουμε παρέα τα μουσικά παιχνίδια στο παραθαλάσσιο κάμπινγκ του Armenistis στην Χαλκιδική στις 20-25 Ιουνίου. 


Ήχος=Κίνηση= Ζωή
Σεμινάριο "Θαλάσσια Μουσικά Παιχνίδια"
Εισηγητής: Κώστας Αναστασιάδης
Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
Στη βιωματική διδασκαλία ρυθμολογίας και κίνησης ο Κώστας Αναστασιάδης μας ξεναγεί σε μια τοιχογραφία παραδοσιακών και μοντέρνων ρυθμών που λειτουργεί ως πολύτιμη πύλη για απόδραση στο παρελθόν, με σκοπό την έκφραση μας στο παρόν μέσα από την κατανόηση του χρόνου, τις αντιθέσεις του ρυθμού με βάση την τετρακτύς.
Το εργαστήριο είναι ανοικτό σε κάθε σπουδαστή ή επαγγελματία που θέλει να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
(Τυμπανιστής, Συνθέτης)
Ο drummer Κώστας Αναστασιάδης, έχοντας όλ’ αυτά τα χρόνια συμπράξει με ετερόκλητα μουσικά σχήματα στην παγκόσμια σκηνή, αναδεικνύει και υποστηρίζει πλέον με την ώριμη αυτοσχεδιαστική του δεξιοτεχνία, τoν μοναδικά ιδιαίτερο παλμό του μέσα στο χώρο του χρόνου.
Έχοντας διακριθεί με τον έπαινο του ¨Μοναδικά Ιδιαίτερου Στυλίστα¨ (Unique Individual Stylist Award ) που εγκαινιάστηκε από το P.I.T. (Percussion Institute of Technology) στο Los Angeles της California) ειδικά για να αποδοθεί τιμή στις καινοτόμες δεξιότητές του, ο Κώστας Αναστασιάδης ως ανήσυχος ερευνητής που σέβεται ωστόσο τις ρίζες του, μελετά και αναζητά την παράδοση και την εξέλιξη της, δημιουργώντας ένα φρέσκο κράμα διαθέσεων του ήχου.

_______________________________________________

Seminar "Music Games by the Sea"
Seminar instructor: Kostas Anastasiadis

Expression through music is the mirror of our soul that aims to communicate the group to become one!
We are very pleased to invite you to join the musical games at the amazingArmenistis seaside camp in Halkidiki on June 20-25th, 2017.
Sound = Motion = Life

THE HARMONY OF RHYTHM
In experiential learning rhythm and movement, Kostas Anastasiadis leads us to a mural of traditional and modern styles to serve as a valuable gateway to escape the past, to the absolute delight in the understanding of time and history of rhythm.
The workshop is open to any student or professional who wants to expand his musical horizons.

KOSTAS ANASTASIADIS
(Drummer, Composer)

The drummer Kostas Anastasiadis having all this years associated with musical ensembles huge interest in world music scene, highlights and supports the most mature of the improvisational virtuosity, the unique pulse of a particular place in time.
Having distinguished by the praise of particular stylist ¨ (Unique Individual Stylist Award), launched by the PIT (Percussion Institute of Technology in Los Angeles, California) specifically attributable to price innovative skills, Kostas Anastasiadis as restless researcher sensitivity to the roots, studying and looking the tradition and evolution, by creating a fresh mix of sound moods.


https://www.facebook.com/events/267002927039881/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου