Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού

Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων για την αρχιτεκτονική του ελληνικού κόσμου (από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας), τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού, από τον ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονα, καθηγητή, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002 Αλέξανδρο Τσαρτιλίδη, η τέταρτη διάλεξη του κύκλου με θέμα:
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Η εποχή της ακμής  (480 – 400 π.χ.).

Μπορεί η κάθοδος πολεμικών φυλών γύρω στο 1000 π.Χ. να συνετέλεσε στην εξαφάνιση προηγούμενων ανεπτυγμένων πολιτισμών και στην συνακόλουθη εμφάνιση μιας τραχιάς και πρωτόγονης αρχιτεκτονικής και τέχνης, αλλά μέσα στο πέρασμα των αιώνων οι απόγονοι των φυλών αυτών κυοφόρησαν μια από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις σε όλη την ιστορία της τέχνης. Από αυτήν ξεπήδησαν μορφές, όπως του περίπτερου ναού (αυτού με κολώνες ολόγυρά του), του θεάτρου, της αγοράς, της στοάς, της αστικής κατοικίας και του σταδίου. Τα λείψανα των πρώτων ναών είναι ολιγάριθμα, αφού αρχικά υπήρχαν μόνο βωμοί που εξυπηρετούσαν τη θρησκευτική λατρεία, οι οποίοι αργότερα στεγάστηκαν. Πολύ πιθανό θεωρείται οι πρώτοι ναοί να ήταν χτισμένοι από ξύλο, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ότι η ξύλινη δομή των προηγούμενων «αντιγράφεται» από τους μεταγενέστερους – για παράδειγμα η μίμηση με πέτρα, από αυτούς τους τελευταίους, των παλαιότερων απολήξεων των οριζόντιων ξύλινων δοκών.
Από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική φάση (8ος – 1ος αι. π.Χ.), μέσα από μια αδιάκοπη διαδικασία εξέλιξης, επικρατούν δύο σαφείς τάσεις στην ελληνική ναοδομία: οι επιμήκεις κατόψεις βραχύνονται, με την αναλογία πλάτους/μήκους να τείνει περίπου στο ½ και οι βαριές σε αναλογίες προσόψεις αποκτούν όλο και λεπτότερα στοιχεία. Παράλληλα (και εν μέρει εξαιτίας των τάσεων αυτών) αναπτύσσονται τρεις διαφορετικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, που έμελλε να επηρεάσουν ή να καθορίσουν σε τεράστιο βαθμό την αρχιτεκτονική που ακολούθησε για χιλιετίες: ο δωρικός, ο ιωνικός και αργότερα ο κορινθιακός. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μαζί με τη σχεδιαστική προσέγγιση μαθηματικών κανόνων (χρυσή τομή) και την έμφαση σε μια οπτική και κατασκευαστική τελειότητα, απέδωσαν πολλές διαφορετικές μορφές ναών. Δωρικού ρυθμού (όπως ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη των Αθηνών και ο Γ’ ναός της Αφαίας στην Αίγινα), Ιωνικού (ο Γ’ ναός της Ήρας στη Σάμο και ο ναός της απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη των Αθηνών), σε μικρότερο αριθμό Κορινθιακού (π.χ. ο ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα).
Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου 
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/

Επισυνάπτονται φωτογραφίες και υλικό από τη διάλεξη.
Ακολουθεί περιγραφή ολόκληρου του κύκλου.

Με εκτίμηση

Θεοδώρα Γιαννίτση,
διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού ΠολιτισμούАРХИТЕКТУРА   ЭЛЛАДЫ
ЦИКЛ  ЛЕКЦИЙ


I.                    АРХИТЕКТУРА  КРИТО-МИКЕНСКОГО  ПЕРИОДА.

II.                  АРХИТЕКТУРА  АРХАИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА (750 - 480 гг до н.э)
                   1.Архитектура метрополии.  Архитектура Великой Греции.
2.       Архитектура Малой Азии  и    островов Эгейского моря.

     III.       АРХИТЕКТУРА  КЛАССИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА.
1.       Эпоха  рассвета   (480 – 400 гг до н. э). Ордера.
2.       Акрополь Афинский. Золотое сечение.
3.       Архитектура  IV в до н. э. (400 – 323 гг до н. э).

     IV.       АРХИТЕКТУРА  ЭПОХИ  ЭЛЛИНИЗМА. (323 гг до н. э – I в.н. э).
1.       Градостроительство. Города и жилище.
2.       Общественные  сооружения.

V.                  АРХИТЕКТУРА  РИМСКОГО ПЕРИОДА. (I в. н. э. – 330 гг).

VI.                АРХИТЕКТУРА  ВИЗАНТИИ.
 1.    Ранневизантийская  архитектура.
            2.   Средневизантийская  архитектура.
                 3.   Поздневизантийская  архитектура.
    
VII.              АРХИТЕКТУРА    ПЕРИОДА   1453 – 1800 гг                 
                1.    Народное зодчество.
           2.   Общественные здания и крепостные сооружения.

VIII.            АРХИТЕКТУРА  НОВОГО  ВРЕМЕНИ ( 1830 – 1920 гг).

IX.                СОВРЕМЕННАЯ  АРХИТЕКТУРА  ГРЕЦИИ.
1.   Архитектура  1920 -1940 гг. Конструктивизм.
           2.  Послевоенная  архитектура. Новые имена.
           3.  Постмодернизм и  архитектура олимпийских  сооружений.
           4.  На  волне современных  течений. АРХИТЕКТУРА   ЭЛЛАДЫ
ЦИКЛ  ЛЕКЦИЙ


III.                АРХИТЕКТУРА  КРИТО-МИКЕНСКОГО  ПЕРИОДА.

IV.                АРХИТЕКТУРА  АРХАИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА (750 - 480 гг до н.э)
                   1.Архитектура метрополии.  Архитектура Великой Греции.
3.       Архитектура Малой Азии  и    островов Эгейского моря.

     III.       АРХИТЕКТУРА  КЛАССИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА.
4.       Эпоха  расцвета   (480 – 400 гг до н. э).
5.       Архитектура  IV в до н. э. (400 – 323 гг до н. э).

     IV.       АРХИТЕКТУРА  ЭПОХИ  ЭЛЛИНИЗМА. (323 гг до н. э – I в.н. э).
3.       Градостроительство. Города и жилище.
4.       Общественные  сооружения.

X.                  АРХИТЕКТУРА  РИМСКОГО ПЕРИОДА. (I в. н. э. – 330 гг).

XI.                АРХИТЕКТУРА  ВИЗАНТИИ.
 1.    Ранневизантийская  архитектура.
            2.   Средневизантийская  архитектура.
                 3.   Поздневизантийская  архитектура.
    
XII.              АРХИТЕКТУРА    ПЕРИОДА   1453 – 1800 гг                 
                1.    Народное зодчество.
           2.   Общественные здания и крепостные сооружения.

XIII.            АРХИТЕКТУРА  НОВОГО  ВРЕМЕНИ ( 1830 – 1920 гг).

XIV.            СОВРЕМЕННАЯ  АРХИТЕКТУРА  ГРЕЦИИ.
1.   Архитектура  1920 -1940 гг. Конструктивизм.
           2.  Послевоенная  архитектура. Новые имена.
           3.  Постмодернизм и  архитектура олимпийских  сооружений.
           4.  На  волне современных  течений.
                Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                        ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


V.                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΡΗΤΟ-ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

VI.                ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (750 - 480 π.χ.).
1.       Η αρχιτεκτονική της Μητρόπολης.  Η αρχιτεκτονική της Μεγάλης Ελλάδας.
2.       Η αρχιτεκτονική της Μικράς Ασίας και των νήσων του Αιγαίου.

     III.       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
6.       Η εποχή της ακμής  (480 – 400 π.χ.).
7.       Η αρχιτεκτονική του 4ου αι. π.χ. (400 – 323 π.χ.).

     IV.       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (323 π.χ. – 1ος αι. μ.χ.).
5.       Πολεοδομία. Πόλεις και οικισμοί.
6.       Κτήρια και μνημεία.

XV.              ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ος αι. μ.χ. – 330 μ.χ.).

XVI.            ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.
 1.  Αρχιτεκτονική της πρώιμης βυζαντινής περιόδου.
            2.   Αρχιτεκτονική της μέσης βυζαντινής περιόδου.
                 3.   Αρχιτεκτονική της ύστερης βυζαντινής περιόδου.
    
XVII.          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1453 – 1800                                                 1.  Λαϊκή αρχιτεκτονική.
           2.   Κτήρια, μνημεία και φρούρια.

XVIII.        ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 1830 – 1920).

XIX.            ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
1.  Αρχιτεκτονική περιόδου 1920 -1940. Κονστρουκτιβισμός.
           2.  Η μεταπολεμική αρχιτεκτονική. Νέα ονόματα.
           3.  Μεταμοντερνισμός και αρχιτεκτονική ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
           4.  Υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου