Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Ημερίδα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

"ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στον χώρο των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων - Βασικές Αρχές Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και εκπόνηση της Μελέτης Eκτίμησης Επαγγελματικού Kινδύνου με τη χρήση των κλαδικών, διαδικτυακών, διαδραστικών εργαλείων OiRA"".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:30 – 18:00 Προσέλευση - Εγγραφή

18:00 – 18:15 Η σπουδαιότητα των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχ. Ε.Μ.Π.,
Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ, Δ/νση ΥΑΕ,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.)

18:15 – 18:30 Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Γουρζουλίδης Γιώργος, Δρ. Ακτινοφυσικός
Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε., Δ/νση ΥΑΕ, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.

18:30 – 18:45 Οι δράσεις του Δικτύου Enterprise Europe Network και η προαγωγή των θεμάτων ΥΑΕ.
Εκπρόσωπος του Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas.

18:45 – 19:00 Διάλειμμα καφέ

19:00 – 19:30 Πρόγραμμα OiRA – Μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
για τη στήριξη των μικρών& πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου
Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχ. Ε.Μ.Π.,
Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ, Δ/νση ΥΑΕ, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ..

19:30 –20:00 Παρουσίαση της διαδικτυακής χρήσης των εργαλείων OiRA
Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχ. Ε.Μ.Π.,
Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ, Δ/νση ΥΑΕ, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ..

20:00 –20:45 Πρακτική άσκηση όσον αφορά στη χρήση των Διαδικτυακών Διαδραστικών εργαλείων OiRA
για την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Κωνσταντακόπουλος Γιάννης & Γουρζουλίδης Γιώργος Δ/νση ΥΑΕ στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ..

20:45 – 21:00 Συζήτηση - Κλείσιμο εκδήλωσης
21:00 Ελαφρύ δείπνο


https://www.facebook.com/events/2972821916150093/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου