Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της ΟΥΝΕΣΚΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο μαθητής του Γυμνασίου «Ελλάδα» Γκεόργκιι Μοριλιόβ έλαβε την πρώτη στο διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής, που οργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της ΟΥΝΕΣΚΟ στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016, με έπαθλο ένα ταξίδι στην Ελλάδα. 
Ο Γκεόργκιι Μοριλιόβ κέρδισε το πρώτο βραβείο  στην κατηγορία μαθητών ηλικιας 6-7 ετών με το έργο του «Φλαιγόμενη Τροία». 
Με την «Ελλάδα» μάς συνδέει σθεναρή και ειλικρινής φιλία. Το Σεπτέμβριο του 2014 στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου διευρύναμε της εστίες διάδοσης της ελληνικής γλώσσας για τα τμήματα του Κ.Ε.Π., ενώ από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έπους η ελληνική γλώσσα εντάσσεται και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ίδιου του Γυμνασίου.
Από τα βάθη της καρδιάς μας συγχαίρουμε τον Γκεόργκιι Μοριλιόβ για τη διάκρισή του, καθώς και όλο το διδακτικό πρποσωπικό και τη διοίκηση της Ελλάδας για την ποιότητα της δουλειάς τους και τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες τους.
Δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας  στο διευθυντή του Γυμνασίου Βλαντίμιρ Σίντοροβ και τον υποδιευθυντή Αντρέι Ταράσοβ, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει σχέσεις ουσιαστικής, εποικοδομητικής συνεργασίας και φιλίας, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο περαιτέρω διεύρυνσης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε αυτή την εστία διάδοσής τους.
Παρατίθεται παραπομπή στο Δικτυότοπο του Γυμνασίου «Ελλάδα».

С особой радостью сообщаем, что ученик гимназии "Эллада" стал победителем конкурса детских рисунков Греческой национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в рамках перекрестного года России и Греции и награждён поездкой в Грецию.
В результате интернет -голосования в категории 6-7 лет большинство голосов набрал учащийся 1 класса гимназии "Эллада" Морылев Георгий Дмитриевич из Москвы с работой "Горящая Троя”.
С Гимназией «Эллада» нас связывает давняя и прочная дружба. Еще в сентябре 2014 года в стенах Гимназии мы открыли еще один очаг распространения греческого языка при курсах ГКЦ, а в январе с.г. греческий язык водится в общеобразовательную программу «Эллады».
От всей души поздравляем Георгия Морылева с победой, весь педагогический коллектив и руководство Гимназии с прекрасными инициативами.
Мы не можем не выразить свою признательность и благодарность руководству Гимназии  «Эллада» в лице директора Владимира Алексеевича Сидорова и заместителя директора Андрея Владимировича Тарасова, с которыми сложились добрые и прочные человеческие отношения, что является и залогом долгосрочного взаимодействия и сотрудничества в рамках внедрения греческого языка в программу Гимназии и открытия еще одного очага для площадок ГКЦ.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου