Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

4ο πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο «Νέος Παιδαγωγός»

Ο Επιστημονικός Σύλλογος "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ", προκηρύσσσει το 4ο πανελλήνιο συνέδριο με τίτλο «Νέος Παιδαγωγός».

Τόπος και ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου, Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2017
Ίδρυμα Ευγενίδου - Eugenides Foundation


1. Στόχοι του Συνεδρίου:

Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

2. Ποιους αφορά:

- Eκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας

- Προπτυχιακούς Φοιτητές

- Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/ριες

- Μεταπτυχιακούς

- Yποψήφιους Διδάκτορες

- Διδάκτορες

- Ερευνητές

- Φίλους της Εκπαίδευσης

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν

από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών). Aνώνυμη ένθεν κι ένθεν κρίση.

4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:

1η. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
2η. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
3η. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
4η. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
5η. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
6η. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
7η. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
8η. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
9η. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
10η. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
11η. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
12η. Άλλα θέματα

5. Επιζητούμενες εργασίες:

- Εισηγήσεις

- Σύντομες ανακοινώσεις

- Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις [Βιντεοεισηγήσεις-Συμμετοχή από απόσταση]

- Διδακτικά Σενάρια [Συμμετοχή και από απόσταση]

- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού

- Αναρτημένες Ανακοινώσεις [Συμμετοχή και από απόσταση]


https://www.facebook.com/events/371707026496848/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου