Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Hellenic-Russian Conference (13-14 January 2017)

«Χίλια χρόνια ελληνορωσικές σχέσεις: ιστορία και πολιτισμός»
13-14 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα, 
στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πανεπιστημίου 30) 
και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Μαρασλή 4)

Με τη συμπλήρωση χιλίων χρόνων ελληνορωσικών σχέσεων το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας (Ε.Θ.Ε.Δ.Ι) διοργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Χίλια χρόνια ελληνορωσικές σχέσεις: ιστορία και πολιτισμός», που θα πραγματοποιηθεί από 13-14 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα, στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαρασλή 4). Στόχος του Συνεδρίου είναι να διερευνηθούν οι πολλαπλές σχέσεις του Ελληνισμού με τη Ρωσία στο ευρύτερο πλέγμα των ιστορικών, πολιτισμικών και ιδεολογικών ζυμώσεων και συναντήσεων κατά τη μεσαιωνική, νεότερη και σύγχρονη εποχή.
-------------------------------------------------------------
On the occasion of the one thousand years anniversary of Hellenic-Russian relations, the Social Sciences Laboratory of the Department of Primary Education of the National and Kapodistrian University of Athens and the Society for the Theory, Research and Teaching of General and Local History are organizing an International Scientific Conference on “One Thousand Years of Hellenic-Russian Relations: History and Civilization” that will take place on 13-14 January 2017 in Athens at the Main Building of the University of Athens (30, Panepistemiou St.) and at the Marasleion Didaskaleion Building of the Department of Primary Education of the University of Athens (4, Marasli St.). The aim of the conference is to explore the multiple relations of Hellenism with Russia in the wider nexus of the historical, cultural and ideological encounters during the medieval, modern and contemporary periods.


https://www.facebook.com/events/1764284740557598/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου