Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Συνέδριο «Πάσχα Σλαυικού κόσμου. Σε αναζήτηση της ενότητας»

Την Τετάρτη 4 Μαϊου 2016 η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού-Κ.Ε.Π.Δώρα Γιαννίτση συμμετειχε στο συνέδριο «Πάσχα Σλαυικού κόσμου. Σε αναζήτηση της ενότητας», που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσισκό κέντρο «Sokolniki» στο πλαίσιο του Ορθόδοξου Φεστιβάλ «Άρτος». Το συνεδριακό γεγονός αποτέλεσε συνδιοργάνωση του Διεθνούς Ιδρύματος Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού και της ιδρυθείσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Πατριαρχείου Μόσχας εταιρείας διοργάνωσης εκθεσιακών εκδηλώσεων «Σταυρός»,
Η Δώρα Γιαννίτση στην εισήγησή της αναφέρθηκε στην ιστορική-πνευματική-πολιτισμική εγγύτητα των δύο ομόδοξων λαών, Ελλήνων και Ρώσων, στους ισχυρούς και ακατάλυτους δεσμούς αιώνων. Μεταλαμπαδεύοντας στους Ρως και στο σλαυικό κόσμο τη χριστιανική πίστη, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος μεταδίδουν τη σκυτάλη της πνευματικής ενότητας.
Επισυνάπτεται υλικό και φωτογραφίες από το Συνέδριο. 

В среду 4 мая 2016г. директор Греческого Культурного Центра-ГКЦ Теодора Янници приняла участие на конференции «Пасха Славянского мира. В поисках единства», прошедшей в КВЦ «Сокольники» в рамках Православного Фестиваля «Артос». Мероприятие было организовано Международным Фоном Славянской Письменности и Культуры и Выставочной компанией «Ставрос», созданной по инициативе Московского Патриархата с целью вдохнуть новую жизнь в деятельность православных выставок-ярмарок.
Теодора Янници в своем выступлении коснулась той историко-культурно-духовно-цивилизационной общности, связывающей на века судьбы двух близких по духу, по ментальности, единоверных народов, россиян и греков. Плоды подвига, совершенными родившимися в греческой Солуни святыми братьями Кириллом и Мефодием, переданы славянам эстафетой, как залог духовного единства – так некогда Византия передала Руси Православную веру.
Прилагаются материалы и фотографии с Конференции.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου