Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

новый цикл лекций по Архитектуре греческого мира – лектор А.Ф. Чартилиди /-/-/-/-/-/- νέος κύκλος διαλέξεων για την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ του ελληνικού κόσμου από τον ομογενή αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τσαρτιλίδη‏

Международный фонд славянской письменности и культуры
17 ноября 2014 г., 18.30
В рамках нового цикла лекций по архитектуре Эллады,  который читает наш соотечественник, член Союза архитекторов СССР, заместитель Председателя Московского общества греков с 1996 по 2002 гг. Александр Федорович ЧАРТИЛИДИ,  Греческий культурный центр рад приветствовать Вас на третьей лекции курса на тему:
АРХИТЕКТУРА  АРХАИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА (750 - 480 гг до н. э.).

Архитектура Великой Греции. Архитектура Малой Азии и островов Эгейского моря.
Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού,                                  Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18.30
Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, για την αρχιτεκτονική του ελληνικού κόσμου (από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας), οι οποίες πραγματοποιούνται στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού από τον ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονα, καθηγητή, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002, Αλέξανδρο Τσαρτιλίδη,  το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσει στην τρίτη διάλεξη του κύκλου με θέμα:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (750 - 480 π.χ.).
Η αρχιτεκτονική της Μεγάλης Ελλάδας. Η αρχιτεκτονική της Μικράς Ασίας και των νήσων του Αιγαίου.
Ниже прилагается подробное описание курса.  Ακολουθεί περιγραφή ολόκληρου του κύκλου.
АРХИТЕКТУРА   ЭЛЛАДЫ
ЦИКЛ  ЛЕКЦИЙ


I.                   АРХИТЕКТУРА  КРИТО-МИКЕНСКОГО  ПЕРИОДА.

II.                 АРХИТЕКТУРА  АРХАИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА (750 - 480 гг до н.э)
                   1.Архитектура метрополии.  Архитектура Великой Греции.
2.      Архитектура Малой Азии  и    островов Эгейского моря.

     III.       АРХИТЕКТУРА  КЛАССИЧЕСКОГО  ПЕРИОДА.
1.      Эпоха  расцвета   (480 – 400 гг до н. э).
2.      Архитектура  IV в до н. э. (400 – 323 гг до н. э).

     IV.       АРХИТЕКТУРА  ЭПОХИ  ЭЛЛИНИЗМА. (323 гг до н. э – I в.н. э).
1.      Градостроительство. Города и жилище.
2.      Общественные  сооружения.

V.                 АРХИТЕКТУРА  РИМСКОГО ПЕРИОДА. (I в. н. э. – 330 гг).

VI.              АРХИТЕКТУРА  ВИЗАНТИИ.
 1.    Ранневизантийская  архитектура.
            2.   Средневизантийская  архитектура.
                 3.   Поздневизантийская  архитектура.
    
VII.           АРХИТЕКТУРА    ПЕРИОДА   1453 – 1800 гг                 
                1.    Народное зодчество.
           2.   Общественные здания и крепостные сооружения.

VIII.        АРХИТЕКТУРА  НОВОГО  ВРЕМЕНИ ( 1830 – 1920 гг).

IX.              СОВРЕМЕННАЯ  АРХИТЕКТУРА  ГРЕЦИИ.
1.   Архитектура  1920 -1940 гг. Конструктивизм.
           2.  Послевоенная  архитектура. Новые имена.
           3.  Постмодернизм и  архитектура олимпийских  сооружений.
           4.  На  волне современных  течений.Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                        ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


III.             ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΡΗΤΟ-ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

IV.              ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (750 - 480 π.χ.).
1.      Η αρχιτεκτονική της Μητρόπολης.  Η αρχιτεκτονική της Μεγάλης Ελλάδας.
2.      Η αρχιτεκτονική της Μικράς Ασίας και των νήσων του Αιγαίου.

     III.       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
3.      Η εποχή της ακμής  (480 – 400 π.χ.).
4.      Η αρχιτεκτονική του 4ου αι. π.χ. (400 – 323 π.χ.).

     IV.       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (323 π.χ. – 1ος αι. μ.χ.).
3.      Πολεοδομία. Πόλεις και οικισμοί.
4.      Κτήρια και μνημεία.

X.                 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1ος αι. μ.χ. – 330 μ.χ.).

XI.              ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.
 1.  Αρχιτεκτονική της πρώιμης βυζαντινής περιόδου.
            2.   Αρχιτεκτονική της μέσης βυζαντινής περιόδου.
                 3.   Αρχιτεκτονική της ύστερης βυζαντινής περιόδου.
    
XII.           ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1453 – 1800                                                 1.  Λαϊκή αρχιτεκτονική.
           2.   Κτήρια, μνημεία και φρούρια.

XIII.        ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 1830 – 1920).

XIV.        ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
1.  Αρχιτεκτονική περιόδου 1920 -1940. Κονστρουκτιβισμός.
           2.  Η μεταπολεμική αρχιτεκτονική. Νέα ονόματα.
           3.  Μεταμοντερνισμός και αρχιτεκτονική ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
           4.  Υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου