Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

Εθελοντικός καθαρισμός Κουτάβου

Κυριακή 5 Ιουλίου, ώρα 09:00
Εθελοντικός καθαρισμός Κουτάβου
Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, της Τοπικής Κοινότητας , του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Αίνου, του ομίλου φίλων Αρχαίας Κράνης και Κουτάβου , του ΤΕΕ, των Προσκόπων, του Κυνηγετικού Συλλόγου και πολλών φορέων και συλλογικοτήτων, εξελίσσονται οι παρεμβάσεις στην περιοχή του Κουτάβου, ώστε να αποδοθεί ο χώρος στη διάθεση των πολιτών.Υιοθετούμε τον Κούταβο ως εστία πολιτισμού και αναψυχής και προχωρούμε στον τελικό καθαρισμό του δασυλλίου και της λιμνοθάλασσας, την Κυριακή 5 Ιουλίου, ώρα 09:00, με εθελοντική συμμετοχή.Η φυσική παρουσία όλων με τις οικογένειές μας είναι απαραίτητη, ως διεκδίκηση ζωτικού χώρου για την πόλη μας.Για μας πολιτισμός σημαίνει το άρωμα του ευκάλυπτου.
...Sunday, July 5, 09:00
Voluntary cleaning of Koutavos
With the participation of the Region, the Municipality, the Ainos Management Body, the TEE (Technical Chamber of Greece), the Scouts, the Hunting Association and many organizations and collectives, the interventions in the area of Koutavos are evolving, in order to make the space available to the public.We are adopting Koutavos as a center of culture and recreation and we are proceeding with the final cleaning of the grove and the lagoon, on Sunday, July 5, at 09:00, with voluntary participation. The physical presence of us all with our families is necessary, as a claim to vital space for our city. For us, culture means the scent of eucalyptus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου