Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Μητροπολίτης Σωτήριος: Να κάνουμε όλοι την όμορφη πορεία της Μ. Σαρακοστής με προσευχή και μετάνοια

Η  περίοδος  του  Τριωδίου,  από  την  Κυριακή  του  Τελώνου  και  τουΦαρισαίου  μέχρι  και  το  Μέγα  Σάββατο,  είναι  περίοδος  κατ’εξοχήνπροσευχής και μετανοίας. Ο κάθε χριστιανός καλείται να προσεύχεται καινα μετανοεί. Ας πούμε δυο λόγια σήμερα για την προσευχή.Η  προσευχή  είναι  αναπνοή.  Το  σώμα  αναπνέει.  Παίρνει  οξυγόνο.Ζωογονείται και συνεχίζει τη ζωή του. Χωρίς οξυγόνο πεθαίνει. Η αναπνοήκαι  το  οξυγόνο  της  ψυχής  είναι  η  προσευχή,  συνοδευομένη  από  τηνμετάνοια. Όπως το σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αναπνοή και οξυγόνο,έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προσευχή και μετάνοια.
Η  προσευχή  και  η  μετάνοια  είναι  το  κλάμα  και  ο  θρήνος  της  ψυχής.Θρηνεί  ο  άνθρωπος  για  τις  αμαρτίες  του.  Κλαίει.  Κλαίει  και  φωνάζει.«Ήμαρτον  εις  σε  Σωτήρ,  ως  ο  άσωτος  υιός.  Δέξαι  με  πάτερμετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός».Η  προσευχή  και  η  μετάνοια  είναι  αναζήτηση.  Ο  άνθρωπος  με  τηνπροσευχή και την μετάνοια, αναζητεί τον εαυτό του. Αναζητεί τον εαυτότου πριν την πτώση του. Αναζητεί συγχρόνως και τον Θεό. Πριν την πτώσητου, συντροφιά περπατούσε με τον Θεό και συνομιλούσε. Μετά την πτώσητου ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό. Στην αναζήτησή του αυτή, τώρα, έχειπιστό σύντροφο και οδηγό τον ίδιο τον Χριστό.Η προσευχή και  η μετάνοια είναι  επιστροφή. Επιστροφή του ανθρώπουστον πρώτο  του εαυτό.  Επιστροφή του ανθρώπου στον Παράδεισο.  ΣτονΠαράδεισο που είναι η Εκκλησία. Εκεί με την Θεία Κοινωνία ενώνεται με τονΘεό.Η πορεία αυτή την οποία περιγράψαμε ανωτέρω,  καταλήγει  στην ζωή.Ζωή αληθινή. Ζωή εν Χριστώ επί της γης. Ζωή μετά θάνατον. Ζωή στονΠαράδεισο με συμμετοχή στην αιώνια δόξα και αγιότητα του Θεού.Καλώ όλους σας αγαπημένοι μου Χριστιανοί, να κάνουμε την όμορφη αυτήπορεία του Τριωδίου με προσευχή και μετάνοια, ώστε να απολαύσουμε όλααυτά τα συναισθήματα, αλλά και να φθάσουμε στην πραγματική ζωή. 24 Φεβρουαρίου 2014Η  προσευχή  και  η  μετάνοια  είναι  το  κλάμα  και  ο  θρήνος  της  ψυχής.Θρηνεί  ο  άνθρωπος  για  τις  αμαρτίες  του.  Κλαίει.  Κλαίει  και  φωνάζει.«Ήμαρτον  εις  σε  Σωτήρ,  ως  ο  άσωτος  υιός.  Δέξαι  με  πάτερμετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός».Η  προσευχή  και  η  μετάνοια  είναι  αναζήτηση.  Ο  άνθρωπος  με  τηνπροσευχή και την μετάνοια, αναζητεί τον εαυτό του. Αναζητεί τον εαυτότου πριν την πτώση του. Αναζητεί συγχρόνως και τον Θεό. Πριν την πτώσητου, συντροφιά περπατούσε με τον Θεό και συνομιλούσε. Μετά την πτώσητου ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό. Στην αναζήτησή του αυτή, τώρα, έχειπιστό σύντροφο και οδηγό τον ίδιο τον Χριστό.Η προσευχή και  η μετάνοια είναι  επιστροφή. Επιστροφή του ανθρώπουστον πρώτο  του εαυτό.  Επιστροφή του ανθρώπου στον Παράδεισο.  ΣτονΠαράδεισο που είναι η Εκκλησία. Εκεί με την Θεία Κοινωνία ενώνεται με τονΘεό.Η πορεία αυτή την οποία περιγράψαμε ανωτέρω,  καταλήγει  στην ζωή.Ζωή αληθινή. Ζωή εν Χριστώ επί της γης. Ζωή μετά θάνατον. Ζωή στονΠαράδεισο με συμμετοχή στην αιώνια δόξα και αγιότητα του Θεού.Καλώ όλους σας αγαπημένοι μου Χριστιανοί, να κάνουμε την όμορφη αυτήπορεία του Τριωδίου με προσευχή και μετάνοια, ώστε να απολαύσουμε όλααυτά τα συναισθήματα, αλλά και να φθάσουμε στην πραγματική ζωή. 24 Φεβρουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου