Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Η ΚΥΡΑ ΜΑΣ Η ΜΑΜΗ // Don't Miss this Amazing Greek Play

NO GREEK FAMILY
SHOULD MISS BRINGING THEIR CHILDREN
TO THE GREATEST
THEATRICAL EVENT OF THE YEAR !!!


ENDLESS LAUGHTER FOR ALL AGES,
FOR THE YOUNG AND THE YOUNG AT HEART


MAKE SURE TO
GET YOUR TICKETS QUICKLY !!!!

Ekfrassi Performing and Expressive Arts
Copyright © 2016 Hellas News, All rights reserved. 

You are receiving this email as a result of signing up at one of our events, our website, direct correspondence. Our mailing address is: 

Hellas News
823
Pape Ave

TorontoOn M4J 0A1

Canada

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου