Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Μόσχα: Λογοτεχνικός Διαγωνισμός ««Σελίδες της Αρχαιότητας»

Μόσχα, 30 Νομεβρίου 2015. Εν΄ όψει του Αφιερωματικού Έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ««Σελίδες  της Αρχαιότητας» , που εκπονήσαμε μαζί με εταίρους μας και ως στόχο έχει τη δημιουργία κινήτρων  για τη βέλιστη γνωριμία της ιστορικής και λογοτεχνιής κληρονομιάς του ελληνικού κόσμου. 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού με έδρα τη Μόσχα (www.hecucenter.ru )
Σχολή Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. παρά τη γνωστή εφημερίδα «Επιχειρήματα και γεγονότα» («Аргументы и факты»)
Εφημερίδα «Επισκόπηση βιβλίων» («Книжное обозрение»)
Ίδρυμα «Πολιτιστική Πρωτοβουλία» («Культурная Инициатива»)
Εταιρεία κρουαζιέρων «Mediteran»
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η θεματική του  Διαγωνισμού αντλεί από την ιστορία και λογοτενία της Αρχαίας Ελλάδας.
Θέματα / Κατηγορίες Διαγωνισμού
1. Λυσίανδρος και Αλκιβιάδης. Λογοτεχνικό διήγημα για τους ήρωες του Πελοποννησικού Πολέμου. Προδιαγραφές: από 6000 έως 20 000 σύμβολα.
2.  Αργοναύτες: Διήγημα ή ποίημα έως 100 συμβόλων, συμπεριλαμβανομένων των προθέσεων και συηνδέσμων. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να καλύψυ οποιαδήποτε πτυχή του μύθου της Αργοναυτικής Εκστρατείας, όπως, π.χ.,  «Το Χρυσόμαλλο Δέρας», «Ιάσων και Μήδεια», «Αργοναύτες και Αμαζόνες», «Ο θάνατος του Ιάσωνα» κ.α.
3. Μύθοι της Αρχαίας Ελλάδας: » - κατηγορία για μαθητές σχολείων μέσης εκπαίδευσης.
Στόχο της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελεί το κέντρισμα του ενδιαφεροντος των μαθητών για τον αρχαίο ελληνικό μύθο, η άντληση διδαγμάτων από το φιλοσοφικό ιστό τους, η μεταλαμπάδευση στο χαρτί της κατανόησης των διαχρονικών μηνυμάτων τους και πανανθρώπινων αξιών τους, οι παραλληλισμοί με τη σύγχρονη πραγματικότητα.  Προδιαγραφές διηγήματος: από 2000 έως 6000 σύμβολα. 
Θεωρούμε ότι η δραστήρια συμμετοχή σας και οι κοινές μας προσπάθειες θα επιφέρουν το θεμιτό αποτέλεσμα, ώστε το 2016 αποτελέσει πραγματικό γεγονός στη σύγχρονη ιστορία των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας.
Το Πρώτο βραβείο περιλαμβάνει κρουαζιέρα στο Αιγαίο ή το Ιόνιο μέσα στο 2016.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-εργασιών στο Διαγωνισμό λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2016.
Ελπίζουμε και προσβλέπουμε στη δραστήρια συμμετοχή σας!
Επισυνάπτεται αναλυτική ενημέρωση για τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Με εκτίμηση
Δώρα Γιαννίτση,
διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού  
Москва, 30 ноября 2015г.
В преддверии перекрестного 2016 года РОССИИ-ГРЕЦИИ, рады сообщить Вам о Литературном конкурсе «Страницы античности», разработанном нами и нашими партнерами, целью которого является знакомство с богатым культурным историческим и литературным наследием Греции.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Греческий культурный центр в Москве
Медиашкола при газете «Аргументы и факты»
Газета «Книжное обозрение»
Проект «Культурная Инициатива»
Круизная компания «Mediteran»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
 Тематика конкурса – произведения, соотносимые с историей и литературой Древней Греции.
Номинации конкурса
1. Лисандр и Алквиад. Художественный рассказ о героях, которые навсегда вошли в историю благодаря Пелопоннесской войне. Объем от 6000 до 20 000 знаков.
2.  Аргонавты: стословие (рассказ или стихотворение на заданную тему объемом около 100 слов, считая предлоги и союзы). В конкурсе 2015 года участникам предлагается раскрыть любую значимую тему древнегреческого мифа об аргонавтах, например, «Золотое руно», «Язон и Медея», «Аргонавты и амазонки», «Смерть Язона», - или другой аргонавтический сюжет на выбор.
3. «Мифы Древней Греции» (номинация для школьников). Участие в номинации может принять любой учащийся средней школы или другого общеобразовательного заведения.
   Убеждены, что Ваше активное участие, наша совместная работа и усилия послужат залогом удачного проведения и реализации проекта Перекрестного года, для того, чтобы он стал значимым событием в современной истории России и Греции.
Высшей наградой победителям в вышеуказанных номинациях – недельный и двухнедельный круиз на яхте по Ионическому или Эгейскому морю в 2016 году.
Срок подачи работ – до 31 января 2016 года.
Надеемся на Ваше активное участие!
Подробная информация об условиях конкурса прилагается.
Искренне Ваша
 Теодора Янници,
директор Греческого культурного центра
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Москва, Алтуфьевское шоссе,  44
офис № 9, 2 этаж
Тел.: +7 495 7084809
Тел./Факс: +7 495 7084810

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου