Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

«ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Μόσχα, 7 Αυγούστου 2015
«ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
        Ποιός, αν όχι εμείς
Στη σημερινή σύνθετη ιστορική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η  πατρίδα μας, μία χώρα που προσέφερε στην ανθρωπότητα αξεπέραστα μνημεία πολιτισμού, που αποτελούν το θεμέλιο λίθο του ευρύτερου σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, εμείς, οι Έλληνες της Ρωσίας και οι Φιλέλληνες, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της δικής μας ατομικής ευθύνης για το μέλλον της Ελλάδας, δεν δυνάμεθα να μένουμε ουδέτεροι παρατηρητές των ελληνικών δρωμένων.   

«ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

   Εδώ και είκοσι (20) με μεγάλη επιτυχία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο ο κοινωνικός φορέας «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
(http://www.hamogelo.gr/http://www.hamogelo.gr/ ), στόχο του οποίου αποτελεί η παροχή υλικής, ψυχολογικής βοήθειας σε παιδιά και νέους.
   «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ' αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών.

   Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους.


   Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών.

   Μέσα στα είκοσι χρόνια δράσης το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» έχει αποβεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο για την ποιότητα του έργου του φορέα.
   Το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» σήμερα, εξαιτίας της δυσχερούς οκονομικής κατάστασης, στην οποία βρέθηκε η Χώρα μας, χρειάζεται και τη δική μας βοήθεια
DONATE NOW for all children and families living in Greece!
ПОЖЕРТВУЙТЕ для нуждающихся детей и семей, живущих в Греции!

BANK ACCOUNTS

Банковские реквизиты для пожертвования

Alpha Bank London Ltd
Deposit in USD ($)*  – IBAN GB33 ALBL 4063 9548 2450 01  / SWIFT ALBLGB2L
Alpha Bank London Ltd
Депозит в долларах USD ($)* – IBAN GB33 ALBL 4063 9548 2450 01  / SWIFT ALBLGB2L

*Note: If you wish to make a donation in USD, please contact us at +30 2103306140 or atgrabroad@hamogelo.gr
*Примечание: Если Вы желаете сделать пожертвования в долларах США, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону  +30 2103306140 или по электронной почте:  grabroad@hamogelo.gr
Deposit in Euros (€)  – IBAN GB34 ALBL 4063 9548 2450 80 / SWIFT ALBLGB2L
Deposit in GBP (£) – IBAN GB76 ALBL 4063 9548 2450 03 / SWIFT Sort code 40 63 95 ( chaps payments) ALBLGB2L
Депозит в Евро(€)  – IBAN GB34 ALBL 4063 9548 2450 80 / SWIFT ALBLGB2L
Депозит в фунтах стерлингов GBP (£) – IBAN GB76 ALBL 4063 9548 2450 03 / SWIFT Sort code 40 63 95 ( chaps payments) ALBLGB2L
Для более детальной информации: http://www.hamogelo.gr/default.asp?pid=250&la=2
Москва, 07 августа 2015 г. 11:42
АКЦИЯ «ПОДДЕРЖИ ГРЕЦИЮ»
Кто, если не мы?
 В это непростое для нашей исторической родины время, а также для страны, подарившей всему миру непревзойденные памятники культуры, что является фундаментом современной европейской цивилизации,  мы, греки России и Филэллины, осознавая свою сопричастность, свою степень ответственности за будущее Эллады – очага европейской цивилизации, не можем наблюдать отстранено за происходящим в Греции.
ПОДДЕРЖИ УЛЫБКУ РЕБЕНКА
Уже двадцать лет успешно в Греции работает общественная организация «УЛЫБКА РЕБЕНКА» (http://www.hamogelo.gr/http://www.hamogelo.gr/ ), целью которой является оказание помощи больным детям, детям подвергшим насилию, нуждающимся в материальной и психологической поддержке.
Ни один ребенок не должен остаться без пищи, медикаментов, медицинской помощи или социальной поддержки. Ни один ребенок и ни одна семья не должны быть брошены без помощи и будущего!
   К сожалению, 700.000 детей в настоящее время находятся на грани бедности в Греции. К сожалению, с каждым днем все больше и больше детей и семей рискуют стать жертвами наихудших финансовых и социальных последствий кризиса!
«Улыбка ребенка» помогла более 1 миллиону детей и семей, предоставляя социальное обеспечение, медицинскую помощь, осуществляя, благодаря поддержке греческого общества, активную работу в течение 20 лет, признанную на международном уровне. Деятельность «Улыбки ребенка»  признана всей греческой и международной общественностью.  
В связи с ухудшением финансового положения и общественной обстановки в Греции, «УЛЫБКА РЕБЕНКА» сильно нуждается в нашей поддержке. Мы призываем всех эллинов и филэллинов земного шара откликнуться на наш призыв.
Единственным выходом для Организации и тысячи нуждающихся детей является ВАША поддержка.
DONATE NOW for all children and families living in Greece!
ПОЖЕРТВУЙТЕ для нуждающихся детей и семей, живущих в Греции!

BANK ACCOUNTS

Банковские реквизиты для пожертвования

Alpha Bank London Ltd
Deposit in USD ($)*  – IBAN GB33 ALBL 4063 9548 2450 01  / SWIFT ALBLGB2L
Alpha Bank London Ltd
Депозит в долларах USD ($)* – IBAN GB33 ALBL 4063 9548 2450 01  / SWIFT ALBLGB2L

*Note: If you wish to make a donation in USD, please contact us at +30 2103306140 or atgrabroad@hamogelo.gr
*Примечание: Если Вы желаете сделать пожертвования в долларах США, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону  +30 2103306140 или по электронной почте:  grabroad@hamogelo.gr

Deposit in Euros (€)  – IBAN GB34 ALBL 4063 9548 2450 80 / SWIFT ALBLGB2L
Deposit in GBP (£) – IBAN GB76 ALBL 4063 9548 2450 03 / SWIFT Sort code 40 63 95 ( chaps payments) ALBLGB2L
Депозит в Евро(€)  – IBAN GB34 ALBL 4063 9548 2450 80 / SWIFT ALBLGB2L
Депозит в фунтах стерлингов GBP (£) – IBAN GB76 ALBL 4063 9548 2450 03 / SWIFT Sort code 40 63 95 ( chaps payments) ALBLGB2L

For further bank details : http://www.hamogelo.gr/default.asp?pid=250&la=2
Для более детальной информации: http://www.hamogelo.gr/default.asp?pid=250&la=2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου