Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

“Γραφείο Ελευθερίας της Θρησκείας” Ambassador A. Bennett visits Metropolitan
Ο Πρέσβης Andrew Bennett, με τον Μητροπολίτη στο γραφείο του Μητροπολίτη.
Metropolitan Sotirios meets with Dr. Andrew Bennett, Ambassador of Religious Freedom, at the Metropolis.


Ο Πρέσβης A. Bennett, Διευθυντής του Γραφείου Ελευθερίας της Θρησκείας της Καναδικής Κυβέρνησης, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σωτήριο στο γραφείο του στις 5 Απριλίου, 2013. Ο Μητροπολίτης παρέθεσε γεύµα και συνεζήτησαν τα πάντα και µε κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών σε διάφορες χώρες του κόσµου.


Ambassador Dr. A. Bennett, Ambassador of the Canadian Government’s Office of Religious Freedom, visited Metropolitan Sotirios at his office on April 5, 2013. Metropolitan Sotirios hosted a luncheon for the Ambassador and they discussed everything about the violation of religious freedom in countries around the world in great detail.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου